06
01 2015
2931

CNAS: Declaraţiile trebuie prezentate lunar

De la 1 ianuarie 2015 plătitorii de contribuţii la BASS vor fi nevoiţi să prezinte lunar Declaraţiile despre acumularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma BASS şi Declaraţia persoanei asigurate (REV-5). Începînd cu anul viitor angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, vor face acest lucru lunar şi diferenţiat, în funcţie de numărul de angajaţi, în format electronic sau pe suport de hîrtie. În acelaşi timp persoanele fizice (întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii, care nu au angajaţi ce activează în baza contractului individual de muncă sau alt tip de contract de îndeplinire a lucrărilor sau de prestare servicii) – vor prezenta declaraţiile la fel ca în prezent – o dată pe an pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune. Însăşi declaraţia şi instrucţia privind îndeplinirea acesteia nu s-au modificat semnificativ. Au rămas aceiaşi parametri, modificările ţin doar de termenele şi periodicitatea prezentării declaraţiilor. Modificarea perioadei a fost necesară pentru a asigura o stabilire corectă şi la timp a prestaţiilor sociale. În prezent acestea se stabilesc în baza datelor din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, iar pentru ca persoanele asigurate să nu fie nevoite să prezinte declaraţii intermediare, în viitor declaraţiile vor fi recepţionate lunar. Autor: Veronica CANŢER Sursa: cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.