16
01 2014
1542

CNAS: Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2013

Planul stabilit pentru anul 2013, în sumă de 10685,8 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 99,3%, sau în sumă de 10609,1 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 7775,3 mil. lei, ce reprezintă executarea planului la nivel de 99,3%. Faţă de indicatorul respectiv, a anului 2012, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 625,3 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2828,1 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:
  • 1407,1 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 374,1 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale;
  • 1005,6 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;
  • 40,7 mil. lei – pentru compensarea diferenţei de tarife de asigurări sociale obligatorii în sectorul agrar;
  • 0,6 mil. lei – pentru compensarea sumelor anulate a contribuţiilor de asigurări sociale.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 5,7 mil. lei. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 10735,4 mil. lei, ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,7%. Creşterea cheltuielilor în anul 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 a constituit 980,2 mil. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În anul 2013 cheltuielile au depăşit veniturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 126,3 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 ianuarie 2014 a constituit 78,9 mil. lei.

via cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.