16
02 2015
1155

CNAS: Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în luna ianuarie a anului 2015

În luna ianuarie a anului 2015, planul stabilit în sumă de 1352,4 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 98,5%, sau în sumă de 1332,1 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 648,2 mil. lei, ceea ce reprezintă executarea planului la nivel de 106,4%. Faţă de indicatorul respectiv al anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 90,7 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 683,5 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, dintre care: • 167,0 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat; • 116,5 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale; • 400,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 0,4 mil. lei. În luna ianuarie a anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 1060,2 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 93,7%. Creşterea cheltuielilor în luna ianuarie a anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 a constituit 155,4 mil. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În luna ianuarie a anului 2015, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 271,9 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 februarie 2015 a constituit 360,1 mil. lei.

via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.