29
09 2014
1468

CNAS reamintește plătitorilor de contribuţii la BASS!

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23.12.2013, angajatorii specificaţi în anexa nr. 3 la pct.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, precum şi persoanele fizice care au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii specificaţi la pct.1.5 sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul III anul 2014 pînă la data de 20 octombrie, curent.

Plătitorii de contribuţii la BASS pot depune declaraţiile forma 4-BASS pe suport de hîrtie sau prin metoda automatizată de raportare. Declaraţiile forma 4-BASS pe suport de hîrtie se prezintă structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la care aceştia sînt înregistraţi. Metoda automatizată de raportare se efectuează prin intermediul sistemului informaţional automatizat „e-Reporting” selectînd zona CNAS accesat la adresa raportare.md.

Se propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă modalitatea de prezentare a declaraţiilor prin Internet şi, respectiv, să beneficieze de avantajele oferite de serviciul de depunere a declaraţiilor forma 4-BASS prin e-Reporting cu aplicarea semnăturii electronice — disponibilitate 24/24h, 7 zile pe săptămînă, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale CNAS, posibilitatea de verificare a corectitudinii completării indicatorilor declaraţiilor, posibilitatea de prezentare a declaraţiilor cu aplicarea semnăturii electronice aflîndu-se în vacanţă, în deplasare de serviciu, în ospeţie, la studii în orice colţ al lumii.

Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor forma 4-BASS potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 „se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.