12
02 2015
2253

CNAS: Spre atenţia agenţilor economici

În cadrul seminarului la tema „Despre modificările şi completările operate în Legea nr. 289 din 22.07.1004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale”, organizat de Casa Naţională de Asigurări Sociale în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova”, contabilii şi reprezentanţii agenţilor economici s-au adresat specialiştilor CNAS, cu rugămintea de a le oferi o listă de acte normative care să-i ghideze la stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Pentru calcularea şi stabilirea corectă a plăţilor pentru concediile de boală CNAS recomandă contabililor companiilor să se conducă de următorul pachet de acte legislative: • Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale; • Hotarîrea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamen-tului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă; • Hotarîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la salarizare a personalului din unităţile bugetare; • Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; • Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 13.12.2013 privind aprobarea cuantumu-lui salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014; • Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 04.12.2014 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015; • Hotărîrea Guvernului nr. 1593 din 29.12.2003 despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; • Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24.05.2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical; • Instrucţiunea Ministerului Sănătăţii nr. 189 din 22.06.2005 privind modul de completare a certificatului de concediu medical.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.