20
01 2015
1902

CNAS: Util pentru virarea încasărilor la BASS în 2015

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează, că potrivit Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015 aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 177 din 18.12.2014 (Monitorul Oficial Nr. 386-396 din 26.12.2014), plăţile ce constituie încasări la bugetul asigurărilor sociale de stat se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare: Beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat; Codul fiscal: 1006601000037; Contul de plăţi: 331701; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat; Codul băncii: TREZMD2X; Contul trezorerial de încasări: XXX XX 85 XXXX. Contul trezorerial de încasări pentru achitarea plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat este format din 3 părţi (11 semne), după cum urmează: I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare; 85 – codul administratorului de venituri (CNAS); III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM. Clasificatorul clasificaţiilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat este prezentat în tabelul ce urmează: 1Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de salariaţii asiguraţi, de către persoane fizice, ce desfăşoară activitate pe cont propriu, virate de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori .

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.