Știri

CNPF: marja minimă de solvabilitate și modificarea dispersiei activelor asigurătorilor va crește

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat un proiect de hotărâre de modificare a Regulamentului cu privire la marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor). Proiectul a fost propus spre consultări publice. Prin marja de solvabilitate a unei companii de asigurări se înțelege valoarea cu care activele acesteia sunt mai mari decât valoarea obligațiilor sale. Astfel, potrivit legii, asigurătorul trebuie să aibă un anumit nivel minim al capitalului sub care nu trebuie să coboare pentru că altfel nu are stabilitate financiară garantată, punându-se în pericol onorarea obligațiilor asumate față de asigurați. În același timp, coeficientul de lichiditate reprezintă raportul dintre activele lichide și obligațiile pe termen scurt ale asigurătorului față de asigurați. Care sunt cele mai importante modificări propuse de CNPF? Varianta recentă a Regulamentului propus de CNPF presupune, printre altele, o modificare a dispersiei activelor care sunt acceptate pentru acoperirea obligațiilor asigurătorului, dar și o modificare a categoriilor acestora. De exemplu, aici vor fi incluse și „valori mobiliare corporative ale entităților de interes public”, iar „terenurile (cu excepția celor agricole și extravilane) sau construcțiile vor fi admise în proporție de 50%, cu condiția că aceste active aduc sau vor aduce beneficii economice și sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile”, se arată în proiectul de hotărâre publicat pe site-ul CNPF. De asemenea, „terenurile și construcțiile sunt acceptate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data de referință, determinată de către o entitate de evaluare independentă, autorizată în domeniul respectiv și numai în măsura în care asigurătorii (reasigurătorii) fac dovada proprietății acestora și sunt libere de sarcini”. Totodată, „depozitele și investițiile în instituțiile financiare licențiate de Banca Națională a Moldovei (BNM) pot constitui nu mai mult de 20% în cazul uneia și aceleiași instituții financiare, iar în instituțiile financiare la care sunt aplicate instrumente de rezoluție ca măsuri de intervenție timpurie de către BNM, nu mai mult de 10% în cazul unei și aceleiași instituții financiare și nu mai mult de 70% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, și o treime din marja de solvabilitate minimă”. O altă modificare vizează faptul că „activele puse sub sechestru în contextul litigiilor judiciare, care au la bază un contract de asigurare, sunt admise să participe la acoperirea fondului asiguraților în limita rezervei de daune declarate, dar nesoluționate, formate pentru acest contract de asigurare”. Noul Regulament propune și majorarea marjei minime de solvabilitate, potrivit formulelor de calcul și anexelor prezentate în proiectul de hotărâre. După consultări cu instituțiile abilitate și piața de profil, inclusiv obținerea expertizelor anticorupție, proiectul va fi supus aprobării în Consiliul CNPF (în cazul lipsei obiecțiilor din partea entităților interesate).via | www.bizlaw.md

1309 vizualizări

Data publicării:

11 Februarie /2017 10:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

marjele de solvabilitate | CNPF | Proiect | companii de asigurari

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon