05
02 2018
751

CNSM solicită crearea Fondului de garantare a creanțelor

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită Parlamentului să examineze și să susțină proiectul de lege privind constituirea, funcționarea și utilizarea Fondului de garantare a creanțelor, din ale cărui resurse financiare ar putea fi asigurată plata restanțelor salariale ce decurg din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii, împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești de intentare a procesului de insolvabilitate. Potrivit CNSM, din acest fond se vor achita: - salariile restante - indemnizațiile de concediu datorate de angajatori pentru concediul anual nefolosit de salariați, pentru cel mult 2 ani de muncă - compensațiile restante pe care angajatorii sunt datori să le plătească, conform contractului colectiv și/sau individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale - indemnizațiile restante pentru perioada șomajului tehnic. Autorii proiectului propun ca resursele financiare ale Fondului să fie formate din contribuțiile angajatorilor, din venituri ce reprezintă dobânzi, majorări de întârziere pentru neachitarea în termen a contribuțiilor la Fondul de garantare, din sume provenite din recuperarea debitelor create, precum și din alte surse admise de lege.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.