05
09 2016
1053

Comitetul de supraveghere a programului PARE 1+1 a aprobat finanțarea nerambursabilă pentru 34 de întreprinderi

Comitetul de supraveghere a programului de atragere a remitențelor în economie PARE 1+1 a aprobat 34 cereri de finanțare nerambursabilă, înaintate de companiile create de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de 6,8 mil. lei. Potrivit directorului general al Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM), Iulia Iabanji, din totalul cererilor recepționate, 20 afaceri sunt create de lucrătorii migranţi, care s-au întors de peste hotare, iar 14 întreprinderi fiind constituite de rudele de gradul I al acestora. Sursa citată a mai specificat că circa 30 la sută din afaceri sunt create și administrate de către femei, iar 59% - de tineri. Analizele ODIMM mai indică că peste 76 la sută din întreprinderile beneficiare de finanțare nerambursabilă sunt în faza extinderii afacerii, iar 23% - în faza de lansare. Din totalul solicitărilor de finanțare nerambursabilă, 23 afaceri sunt demarate în agricultură și orientate spre diferite tipuri de activitate: cultivarea cerealelor și viței-de-vie, creșterea plantelor și animalelor, acordarea serviciilor mecanizate. Alte opt întreprinderi activează în domeniul prestării serviciilor - transport și depozitare, recreere și agrement, sănătate și asistență social,- și trei întreprinderi în industria prelucrătoare - fabricarea produselor textile, industria alimentară, prelucrarea şi ambalarea cerealelor. După locul amplasării, întreprinderile sunt localizate în 17 raioane ale republicii, dintre care 20% își desfășoară activitatea în municipiul Chișinău, iar 80% - în mediul rural. Iulia Iabanji a mai menționat că instituția desfășoară un amplu program de promovare a Programului PARE 1+1, inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice, diasporei, partenerilor de dezvoltare, etc. Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a RM prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către migranţi şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului.


via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.