01
11 2016
3343

Completări la Codul fiscal privind controlul fiscal la fața locului al persoanelor care practică activitate de întreprinzător

Potrivit Legii nr. 230 din 23.09.2016, publicate în Monitorul Oficial de vineri, 28 octombrie, a fost completat articolul 216 „Controlul fiscal la faţa locului" din Codul fiscal, cu 2 aliniate noi: alineatul (9) și (10). Respectiv, prin derogare de la prevederile Capitolului 11 „Controlul fiscal", controlul fiscal la faţa locului al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se va înregistra şi se va supraveghea în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Controlul la faţa locului efectuat la solicitarea contribuabilului în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional se va raporta numai în conformitate cu Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 reglementează organizarea şi desfăşurarea controlului, stabilirea principiilor fundamentale ale controlului și stabilirea procedurii de efectuare a controlului. La fel a fost completat și articolul 2021 din Codul vamal cu alineatul (21), conform căruia, controlul vamal ulterior prin auditul postvămuire al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se va planifica, se va înregistra, se va supraveghea și se va raporta în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Alte acte legislative completate în mod analogic conform actelor de mai sus sunt: Legea nr. 140 din 10.05.2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, articolul 19 din Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, articolul 33 din Legea viei și vinului nr. 57 din 10.03.2006 etc. Totodată, prin Legea nr. 230 din 23.09.2016, Codul contravențional a suferit mai multe modificări și completări. Respectiv, alineatul (4) de la articolul 2871, care se referea la neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise, a fost abrogat. Codul vamal a fost completat cu articolul 3502 „Încălcarea legislației privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător". Totodată, au fost modificate articolele 380, 400, 401, 402, 426, 427, și altele. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării, cu excepția art. XXIII pct. 36 care pe durata a 6 luni de la publicarea prezentei legi, se va aplica parțial, pe măsura implementării reformei cadrului instituțional în domeniul controlului de stat, iar prevederile art. XXIII pct. 5, în partea ce se referă la articolul 4 alineatul (21), vor intra în vigoare după 6 luni de la data publicării prezentei legi. Prevederile articolului 31 „Nulitatea rezultatelor controlului şi a sancţiunilor aplicate în temeiul acestora" din Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nu vor produce efecte juridice pe durata a 12 luni de la data publicării prezentei legi pentru actele procedurale întocmite în această perioadă.

via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.