20
08 2014
854

Comunicat de presă: A început plata suportului financiar majorat

De la 1 iulie curent, a fost dublată suma suportului financiar de stat pentru pensionari. De asemenea, a fost extinsă lista categoriilor de beneficiari al acestui tip de prestaţie. În acest scop din bugetul de stat au fost alocate suplimentar 309 mil. lei.

Suportul financiar se acordă tuturor beneficiarilor de pensii a căror mărime nu depăşeşte 1500 de lei, normă ce condiţionează majorarea numărului de beneficiari de suport financiar (pînă la 1 iulie acest tip de ajutor se acorda persoanelor mărimea pensiei cărora nu depăşea 1300 de lei şi în funcţie de categoria pensiei).

Potrivit noului act normativ suportul financiar în sumă de 50 de lei a fost majorat pînă la 100 de lei, cel de 60 de lei a crescut pînă la 120 de lei, iar cel de 90 de lei – pînă la 180 de lei.

Cuantumul maxim al suportului financiar în sumă de 180 de lei se acordă:
  • beneficiarilor de pensii conform Legii nr. 909-XII din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;
  • beneficiarilor de pensii conform Legii nr. 1544-XII din 23.06.1993 privind asigurarea cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne;
  • beneficiarilor de pensii integrale pentru limita de vîrstă;
  • beneficiarilor de pensii conform capitolului VI al Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat;
  • beneficiarilor de alocaţii sociale din rîndul persoanelor cu dizabilităţi severe.

Potrivit Legii a fost extinsă lista categoriilor de beneficiari cărora le va fi stabilit suportul financiar de stat. Printre aceştia se numără:

  • beneficiarii de pensii conform capitolului VI al Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat – 180 de lei;
  • beneficiarii de pensii de urmaş – 100 de lei pentru fiecare urmaş.

Beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rîndul persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilărie şi copiilor cu dizabilităţi cu vîrsta de pînă la 18 ani suportul financiar de stat se stabileşte după cum urmează:

  • cu dizabilităţi severe – 180 de lei;
  • cu dizabilităţi accentuate – 120 de lei;
  • cu dizabilităţi medii – 100 de lei.
Persoanelor în etate care sînt beneficiari de alocaţii sociale de stat li se achită suport financiar de stat în sumă de 100 de lei.

Pentru copiii beneficiari de alocaţii sociale de stat în cazul pierderii întreţinătorului acest tip de plată este prevăzut în sumă de 100 de lei pentru fiecare copil. Dacă minorul şi-a pierdut ambii părinţi, cuantumul suportului se dublează.

Potrivit noilor modificări, suportul financiar de stat se stabileşte de la 1 iulie şi se achită pe parcursul lunii august, inclusiv pentru luna iulie, curent. Banii se plătesc lunar după data de 10 în conformitate cu listele întocmite de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Plata suportului financiar de stat se efectuează prin intermediul filialelor „Banca de Economii” SA la prezentarea buletinului de identitate sau certificatului Forma-9. În cazul în care pensionarului i se achită pensia prin card bancar sau libret de economii, transferul suportului financiar de stat va fi efectuat, de asemenea, prin intermediul acestor instituţii. Dacă persoana din anumite motive n-a primit suportul financiar pînă la sfîrşitul lunii, banii se transferă pentru luna următoare.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.