21
04 2016
1165

Condiții pentru o participare activă la proiectele de cooperare transfrontalieră

Moldova își propune să valorifice plenar oportunitățile Programului de cooperare transfrontalieră, elaborat în contextul aprobării de către Parlamentul și Consiliul European a instrumentului european de vecinătate, valabil pentru ciclul bugetar 2014- 2020. Republica Moldova este inclusă în lista statelor partenere ale acestui instrument. Pentru a beneficia de fondurile alocate în cadrul Programului este necesară racordarea la cerințele privind modul de management, audit, control și de recuperare a fondurilor, în cazul utilizării lor contrar destinației. Astfel, potrivit proiectului Regulamentului cu privire la implementarea Programului de cooperare transfrontaliere, funcțiile autorității naționale de management în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră vor fi exercitate de Cancelaria de Stat, care expune pentru dezbateri publice proiectul Regulamentului nominalizat, iar funcțiile autorității naționale de audit vor fi îndeplinite de Curtea de Conturi. Această instituție corespunde cerințelor de independență și competență în efectuarea auditului programelor. Funcțiile Punctului Național de Contact și Control vor reveni Ministerului Finanțelor, inclusiv, în partea ce ține de aplicarea principiilor de audit al proiectelor, selectarea auditorilor, stabilirea criteriilor pentru certificarea lor, în special celor instruiți în auditul proiectelor finanțate de UE. De asemenea, Ministerul Finanțelor va avea misiunea de a explica unele aspecte ale legislației în vigoare și de a informa despre potențialele iregularități, depistate în procesul de implementare a proiectelor din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră. Totodată, se prevede instituirea Oficiul pentru Coordonarea Programului de Cooperare Transfrontalieră (pe ciclul bugetar 2014 - 2020 și programelor viitoare). Oficiul va funcționa cadrul Cancelariei de Stat se va implica la toate etapele de implementare a programelor de cooperare transfrontalieră. Acesta va începe de la organizarea de evenimente de informare privind programele respective și se va finaliza cu notificarea Cancelariei de Stat privind suspiciunile de utilizare contrar destinației a fondurilor oferite în cadrul programelor și asistarea Cancelariei de Stat și a organelor de urmărire penală în recuperarea fondurilor respective. Oficiul va avea un Regulament de funcționare, aprobat prin decizie de Guvern. Potrivit proiectului Regulamentului, Oficiul va avea personalitate juridică și posibilitatea să administreze fonduri parvenite din partea partenerilor de dezvoltare, oferite pentru buna funcționare a Oficiului. Funcțiile Oficiului vor putea fi extinse cu respectarea condiției de lipsă de conflict de interese, cu ajustarea cadrului regulator respectiv. Pentru a asigura vizibilitatea și transparența activităților Oficiului, se propune crearea unui Consiliu de Supraveghere, format din reprezentanți din diverse instituții implicate în procesul de implementare a programelor de cooperare transfrontalieră. Oficiul va fi finanțat în întregime din fondurile de asistență tehnică ale proiectelor de cooperare transfrontalieră. Republica Moldova dispune de experiență privind participarea la programele de cooperare transfrontalieră. Aici menționăm, Programul operațional comun România - Ucraina - Republica Moldova pentru 2007- 2013, pentru implementarea căruia UE a alocat peste 126 mil euro Programul a promovat o mai buna interacțiune intre comunitățile din zonele de frontieră.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.