01
12 2015
1275

Condițiile de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor, la nivelul celor europene

Condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor vor fi ajustate la standardele ,prevăzute de în Directivele europene, potrivit unui proiect de decizie a guvernului, elaborat de Ministerul Muncii , Protecției Sociale și Familiei. Astfel ,potrivit proiectului, angajatorii vor fi obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate, pe care le creează lucrătorilor, în special, sub aspectul posibilelor riscuri pentru vedere, problemelor fizice și problemelor de tensiune nervoasă. De asemenea, angajatorii vor trebui să ia măsurile corespunzătoare privind remedierea riscurilor profesionale constatate în urma evaluări, luând în considerație efectele suplimentare și combinate ale riscurilor profesionale astfel constatate. Sunt stabilite condiții minime de securitate și sănătate în elaborarea, alegerea, achiziţionarea şi modificarea softurilor. Softul trebuie să fie specific activităţii, ușor de utilizat și, dacă este cazul, să fie adaptabil nivelului de cunoştinţe sau experienţă al lucrătorului. Nu vor putea fi utilizate dispozitive de verificare cantitativă sau calitativă a activității fără cunoştinţa angajaților. Este necesar să fie asigurat autocontrolul angajaților asupra performanţei acestora. În cazul operațiunilor de prelucrare a datelor ar urma să fie aplicate principii de ergonomie informatică. În conformitate cu prevederile proiectului de decizie, posturile de lucru care au fost date în folosință după 31 decembrie 2014 vor trebui să îndeplinească condițiile minime de securitate și pentru lucru la monitor . Cele date în folosință înainte de 1 ianuarie 2015 urmează a fi adaptate, încât să îndeplinească aceste condițiile minime în termen de cel mult 4 ani. O prevedere a proiectului se referă la informarea angajaților cu privire la toate aspectele de securitate și sănătate, ce se referă la postul lor de lucru. De asemenea, este preconizată instruirea angajaților cu privire la modalitățile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate, precum și de câte ori este schimbată substanțial organizarea postului de lucru. MMPSF este de părere că prevederile acestei decizii, după aprobarea de către executiv, vor fi de un folos real angajatorilor în activitatea de ameliorare a securității și sănătății angajaților, ce își desfășoară activitatea de muncă la monitor. Implementarea deciziei nu va atrage cheltuieli din bugetul de stat și nici cheltuieli majore din partea angajatorilor .

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.