27
03 2014
1909

Conferința științifică internațională dedicată Zilei profesionale a contabilului 2014

Importanța modernizării învățământului universitar și a instruirii profesionale continue în asigurarea profesionalismului contabililor și a funcționarilor fiscali

Asociaţia Obştească a Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „EcoFin-Consult”, unicul Reprezentant Naţional al Republicii Moldova în Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia, organizează cea de-a doua Conferinţă Ştiinţifică Internaţională dedicată sărbătorii naţionale Ziua Profesională a Contabilului, cu acest generic. În scopul respectării tradiţiei frumoase de valorificare a profesiilor fiscal-contabile şi de sporire a calităţii personalului care practică aceste profesii, conferinţa se va desfăşura la 04 aprilie 2014, de Ziua Naţională a Contabilului, începând cu orele 10.00, în incinta Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi. La eveniment sunt aşteptaţi peste 550 de participanți. Printre invitații de onoare care şi-au confirmat participarea la conferință se enumeră: reprezentanții instituțiilor financiare internaționale, ai ministerelor de resort și ai departamentelor economico-financiare, ai instituțiilor de învățământ, reprezentanții asociațiilor de business și celor profesionale, entităților publice și private din țară și de peste hotare. Pornind de la obiectivul general al educației în domeniul contabilității și fiscalității – de a dezvolta un specialist, bun profesionist şi competent, Organizatorul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale şi-a propus drept scop identificarea soluţiilor pentru cele mai frecvente probleme pe care le implică realitatea fiscal-contabilă, în raport cu profesionalismul specialiştilor din acest domeniu, atât la nivel naţional, cât şi la cel internaţional. Obiectivele sesiunilor planificate sunt orientate spre analiza cerinţelor de educaţie prin ajustarea curriculelor de studii, pregătirea şi instruirea profesională continuă în domeniul contabilităţii în scopul creării condiţiilor favorabile pentru armonizarea acestora cu practicile avansate şi standardele internaţionale de educaţie. În cadrul sesiunii plenare a Conferinţei, pe lângă tematica abordată se va desfăşura şi Ceremonia de înmânare a certificatelor de credibilitate şi a diplomelor de merit celor mai onești contribuabili, precum şi celor mai profesionişti contabili, organizată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Partenerul media al evenimentului

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.