26
02 2014
1956

Conform rezultatelor anului 2013 Moldindconbank excelează în ratingul băncilor

BC Moldindconbank S. A. excelează în ratingul băncilor, conform rezultatelor anului 2013. Potrivit agenţiei „INFOTAG”, citând ratingul publicaţiei financiar-economice „Bănci şi Finanţe”, în grupul băncilor cu active de peste 3,5 mlrd. lei Moldindconbank a demonstrat o rentabilitate a capitalului de 25,78%, ceea ce depăşeşte dublu acest indice din sistem. Banca are cel mai mare indice al rentabilităţii activelor (2,94%). Veniturile acesteia pentru anul 2013 au constituit 301 mil. lei.
„Dacă este să comparăm venitul băncii în baza trimestrelor anului 2013, atunci în al patrulea trimestru aceasta şi-a îmbunătăţit rezultatul financiar cu 16 mil. lei. Posibil, acest fapt este rezultatul majorării portofoliului de credit, a dobânzii de pe urma creditării”,
se vorbeşte în publicaţie. Analiştii consultă pasivele bancare, încercând să stabilească sursa banilor pentru creditare, precum şi majorarea activelor cu 1,4 mlrd. lei în fraza „Depozite până la solicitare şi echivalentele acestora”.
„Chiar şi cu condiţia că sursele rămase pe conturile de depozit ale clienţilor s-au majorat cu 2 mlrd. lei, achitările necesare în fondul de rezervare (14%) trebuiau să majoreze activele cu doar 280 mii lei. Analiza balanţei în comun cu indicii relativi din raportul cu privire la activitatea financiară indică la majorarea portofoliului de depozite cu 1,7 mlrd. lei, creşterea creditelor interbancare cu 27 mil. lei şi, probabil, majorarea depozitelor interbancare cu 300 mil. lei”,
se menţionează în analiza ratingului. A doua poziţie în rating a ocupat-o BC Victoriabank S. A., care conform rezultatelor anului 2013 a acumulat venituri de 232 mil. lei. Banca nesemnificativ şi-a redus indicele de rentabilitate în comparaţie cu al treilea trimestru (ROA - 2,07% faţă de - 2,23% şi ROE - 14,48% faţă de - 5,77%). Monitorizarea minuţioasă a calităţii portofoliului a dus la majorarea cu 1,05% a cotei creditelor neperformante în active. Banca demonstrează o lichiditate de lungă durată balansată (0,69 faţă de 0,80 în trimestrul III al 2013). Posibil, acest factor a fost influenţat de reducerea portofoliului de creditare cu 34 mil. lei. La finele anului 2013 sursele rămase în depozitele din această bancă s-au redus (125 mil. lei). Acest aspect, cel mai probabil, se datorează tranzacţiilor interbancare, deoarece volumul depozitelor, primite în trimestrul IV, dimpotrivă, s-au majorat cu 550 mil. lei. A treia poziţie din rating, cu un venit de 321 mil. lei, a ocupat-o BC Moldova Agroindbank S.A., majorându-şi activele totale cu 549 mil. lei, ceea ce, însă, nu a influenţat rentabilitatea băncii (ROA - 2,54% faţă de - 2,62% şi ROE - 14,37% faţă de - 14,66%). Agroindbank a îmbunătăţit cu 34 mil. lei calitatea portofoliului de credit, acordând în octombrie – decembrie 2013 credite în sumă totală de 402 mil. lei. Pasivele băncii sub formă de credite interbancare s-au redus cu 60 mil. lei. Depozitele clienţilor s-au suplimentat cu 583 mil. lei, fapt ce a servit drept sursă pentru majorarea portofoliului de creditare şi portofoliului VM – plus 214 mil.

via www.infotag.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.