28
04 2017
838

Consiliile de administrare ale ÎS vor răspunde pentru deciziile adoptate

Guvernul a dat aviz pozitiv proiectului de lege privind modificarea art. 7 al Legii cu privire la întreprinderea de stat din 16 iunie 1994. Documentul este o inițiativă legislativă a unui grup de deputați și se referă la componența consiliilor de administrație a ÎS. Deputații consideră că aceste consilii ale ÎS trebuie să includă nu doar reprezentanți ai Ministerelor Finanțelor și Economiei, dar și altor ministere. Vicepremierul Octavian Calmâc, ministrul economiei, a spus că este total de acord cu acest amendament. ÎS au profil diferit și includerea, de exemplu, a reprezentanților MAIA sau MDRC în componența consiliilor unor întreprinderi de stat cu profil agricol sau de construcție, ar fi doar benefică. Calmâc a menționat că noul proiect de lege privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală prevede includerea în componența consiliilor ÎS și a reprezentanților altor ministere, colectivelor de muncă, a specialiștilor notorii din domeniile respective. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a relevat în context, că deputații trebiue convinși să adopte mai rapid noua lege privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, care se află în parlament, deoarece aceasta prevede o nouă modalitate de constituire a Consiliilor ÎS și ÎM, precum și noi responsabilități pentru membrii consiliilor. Potrivit proiectului Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare al întreprinderii de stat/municipale, reprezintă interesele statului/unităţii administrativ-teritoriale şi îşi exercită activitatea în conformitate cu regulamentul consiliului de administraţie, aprobat de fondator. Regulamentul model al consiliului de administraţie al întreprinderii de stat/municipale va fi aprobat de către Guvern. În componenţa consiliului de administraţie al întreprinderii de stat, în mod obligatoriu, vor intră reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Agenţiei Proprietăţii Publice, care vor constitui majoritatea, şi reprezentanţi ai fondatorului. De asemenea, pot intra şi reprezentanţi ai colectivului de muncă, ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii. Membrii consiliilor de administrație a ÎS trebuie să aibă o vechime de muncă de cel puțin 3 ani, inclusiv un an în funcție publică. Membrul Consiliului de administrație poate activa concomitent în cel mult trei consilii ale ÎS. De asemenea proiectul legii nominalizate prevede că membrii consiliilor de administrație a ÎS sunt responsabili pentru prejudiciile ÎS, cauzate de îndeplinirea deciziilor aprobate de aceştea cu abateri de la legislație și Regulamentul elaborat de fondatorul ÎS (statul).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.