27
04 2022
133

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru. Realizările anului 2021

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru a elaborat Raportul anual de activitate pentru anul 2021 ce reprezintă o sinteză a principalelor acțiuni realizate pe această platformă pe parcursul anului precedent.
 
Astfel, una din cele mai importante realizări constă în elaborarea și promovarea Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic.  Prin aprobarea pachetului legislativ s-a obținut înregistrarea întreprinderilor la distanță; excluderea obligativității notificării în calitate de operator de date cu caracter personal; semnarea electronică a contractelor de muncă; eliberarea de către autorități a documentelor în format electronic; recunoașterea unilaterală de către țara noastră a semnăturii electronice a UE și alte măsuri importante pentru impulsionarea comerțului electronic.
 
Totodată, a fost creat iConsiliul – organul consultativ pentru digitalizarea economiei, entitate prezidată de viceprim-ministrul pe digitizare Iurie Țurcanu, iar Asociația TIC asigură vicepreședinția iConsiliului.
 
Lansarea aplicației mobile BIZRADAR este o altă acțiune implementată în anul precedent, care oferă companiilor să participe la sondaje tematice propuse de Secretariatul Consiliului Economic despre starea de lucruri în diferite sectoare, provocările principale și propuneri de depășire a acestora, astfel oferind informația importantă pentru deciziile luate de Guvern. O altă funcționalitate importantă este aprecierea eficienței interacțiunii cu instituțiile statului, fiind format un scor general al instituției, care poate fi utilizat pentru a măsura performanța activității și a motiva autoritățile statului să îmbunătățească continuu condițiile de desfășurare a afacerilor.
 
Tot în anul precedent a fost elaborată Foaia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor, reanimată activitatea Consiliului Consultativ al ÎMM-urilor. A fost lansată pagina  https://ghidulafacerii.ebrd.md, ce oferă consiliere juridică de urgență pentru IMM-uri, a fost acordat sprijin pentru Serviciul vamal în facilitarea comerțului electronic transfrontalier etc.
 
În același timp, pentru anul curent Consiliul Economic și-a propus ca priorități:
  • creșterea rezilienței sănătății populației prin crearea unui mecanism transparent de contractare a serviciilor medicale
  • elaborarea Strategiei naționale e-Sănătate
  • mobilitatea și educația forței de muncă
  • relansarea Uceniciei la Locul de Muncă
  • acțiuni privind economia verde și responsabilitatea extinsă a producătorului
  • Foaia de parcurs privind digitalizarea economiei 2.
 
Reamintim, misiunea Consiliului Economic constă în promovarea unei comunicări eficiente a businessului cu statul.
 
În calitate de partener informațional, P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” a promovat acțiunile desfășurate pe această platformă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.