17
06 2016
1015

Consumatorii vor avea posibilitatea de a alege modalitatea de contractare

Procedura de încheiere a contractelor individuale cu consumatorii, care poate fi iniţiată odată cu aprobarea noului Regulament cu privire la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, a fost un subiect al discuţiei conducerii întreprinderii „Apă-Canal Chişinău” cu gestionarii blocurilor locative din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit unui comunicat de presă al ACC, în cadrul şedinţei desfăşurate cu genericul „Familiarizarea cu planul de activitate şi de investiţii al ACC pentru sectorul Buiucani, precum şi identificarea problemelor existente în sectorul vizat şi soluţiile posibile pentru realizarea acestora”, au participat circa 60 de gestionari. Pentru a încheia contractele directe cu consumatorii, ANRE urmează să aprobe tariful distinct necesar pentru instalarea contoarelor, precum şi două tarife necesare pentru încheierea contractelor: unul pentru locatarii cu care operatorul va încheia contracte cu gestionarul blocului locativ, al doilea pentru locatarii cu care operatorul va încheia contracte individuale. Consumatorii vor avea posibilitatea de a alege modalitatea de contractare, în cel de-al doilea caz, tariful fiind mai mare incluzând şi cheltuielile pentru exploatarea, verificarea, înlocuirea contoarelor instalate în apartamente, a subliniat Vladimir Mocreac, directorul relaţii cu clienţii al întreprinderii. Totodată, a fost precizat faptul că,în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare, la blocurile locative, punctul de delimitare al responsabilităţilor operatorului şi consumatorului se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către operator, iar pentru reţelele de canalizare, este căminul de racord la reţeaua publică în sensul de scurgere a apei uzate. Programul de Investiţii Prioritare (PIP), în valoare de 64,8 milioane de euro, finanţat de BERD şi BEI, problemele existente la acest capitol, precum şi starea actuală a sistemului municipal de apă şi de canalizare, au fost alte subiecte discutate în cadrul întrunirii cu gestionarii. În acest sens, Vitalie Midari, director tehnic producţie, s-a referit la importanţa implementării proiectului dat ce prevede reabilitarea a 205 km reţele de apă, peste 3000 de branşamente ale blocurilor de locuit şi circa 15 km de colectoare de canalizare din diferite sectoare ale municipiului Chişinău în situaţia când gradul de uzură a celor peste 2000 km reţele gestionate de către întreprindere este de peste 70%. În cadrul acestui program investiţional, nemijlocit pentru sectorul Buiucani se preconizează reabilitarea, în două etape, a circa 37 km reţele de alimentare cu apă şi 4 km reţele de canalizare, care vor îmbunătăţi calitatea serviciilor prestate. Dar, aceste şi alte lucrări, ce vizează întregul sistem de alimentare cu apă şi de canalizare, nu vor fi finanţate, dacă nu vor fi onorate condiţiile finanţatorilor de ajustare a tarifelor, a accentuat Vitalie Midari. În acelaşi context, referindu-se la problemele puse în discuţie, reprezentantul ICON-INSTITUT, Vitalie Ioviţă, a propus să fie creat un comitet al consumatorilor de apă, care va putea interveni în identificarea şi soluţionarea problemelor de durată cu care se confruntă consumatorii. Astfel de comitete au fost create deja în toate sectoarele capitalei.

via | www.ipn.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.