04
12 2020
1237

Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu clienții și furnizorii în cadrul entităților bugetare

Autoritățile și instituțiile bugetare desfășoară activități comerciale conform actelor normative în vigoare, având la bază contracte de vânzare-cumpărare a mărfurilor, serviciilor sau de executare a lucrărilor cu diferite persoane juridice sau fizice ca rezultat al cărora apar creanțe ale clienților și datorii cu furnizorii. Acest sector al contabilității bugetare este aplicabil la toate entitățile bugetare și necesită o atenție deosebită.
 
În ediția din decembrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” autorul Elena Taban propune articolul Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu clienții și furnizorii în cadrul entităților bugetare”, în care menționează că, conform pct. 3.4.1 din OMF nr.216/2015, creanța financiară oferă dreptul unei instituții bugetare – proprietar al activului (creditor) să primească una sau mai multe plăți de la altă instituție bugetară sau agent economic (debitor) conform condițiilor și prevederilor stipulate în contractul încheiat între ambele părți. Creanța financiară reprezintă un activ care asigură creditorului primirea beneficiului economic, în calitate de mijloc de acumulare. Creditorul poate să primească beneficii adiționale sub formă de dobândă sau alte plăți de venituri din proprietate.
 
În scopul evaluării datoriei, orice obligație exprimată în valută este calculată în monedă națională, utilizându-se cursul valutar comunicat de BNM valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea.
 
În articol publicat în ediția din decembrie, Elena Taban se referă la particularitățile contabilității creanțelor cu clienții și a avansurilor acordate, precum și a datoriilor față de furnizori și a avansurilor primite. Autorul analizează următoarele aspecte:
  • componența, recunoașterea, documentarea și înregistrarea în conturile contabile a creanțelor și datoriilor cu clienții;
  • componența, recunoașterea, documentarea și înregistrarea în conturile contabile a creanțelor și datoriilor cu furnizorii;
  • particularitățile raportării informațiilor cu privire creanțele și datoriile clienților și furnizorilor în rapoartele financiare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.