09
02 2021
389

Contabilitatea și raportarea financiară ale reprezentanței entității nerezidente/nerezidenților

Din 1 ianuarie 2021, a fost modificată noțiunea de reprezentanță a entității nerezidente, aceasta fiind substituită cu „nerezident care desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art. 5 pct. 151) al Codul fiscal (CF)”. Este sau nu modificată în acest context organizarea, ținerea contabilității și prezentarea situațiilor financiare? Răspunsul este oferit de autorul nostru, Lidia Foalea, în articolul „Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare”, publicat în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”.
 
Astfel, entitatea (cu statut de reprezentanță a entității nerezidente înregistrată până la 31 decembrie 2020, iar începând cu 1 ianuarie 2021 – entitatea cu statut de nerezident care desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art.5 pct.151) al CF) urmează să ţină contabilitatea, să întocmească și să prezinte situații financiare în conformitate cu principiile de bază şi regulile stabilite de Legea nr. 287/2017, Standardele Naţionale de Contabilitate, Planul general de conturi contabile și Indicațiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale/reprezentanțele entității nerezidente (Indicații metodice).
 
Din articol contribuabilii vor afla ce elemente trebuie să conțină politicile contabile ale reprezentanței entității nerezidente/nerezidenților; care sunt particularitățile contabilității acestora. Totodată, autorul se referă la contabilitatea mijloacelor cu destinaţie specială, modul de contabilizare a capitalului propriu, situațiile financiare etc., exemplificând aspectele descrise.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.