01
04 2022
163

Contabilizarea ajutoarelor umanitare de către entitățile la autonomie financiară, în noua ediție a P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md”

În contextul recepționării, în ultima perioadă, de către entități a ajutoarelor umanitare, apar tot mai multe întrebări privind modul de contabilizare a ajutoarelor umanitare primite, distribuite și utilizate. Astfel, în ediția din aprilie a P.P. ”Monitorul Fiscal fisc.md” venim cu detalii ce țin de modul de contabilizare a ajutoarelor umanitare de către entitățile la autonomie financiară, elaborat de Lidia Foalea și publicat în rubrica Contabilitate practică.

 

Tot în această rubrică sunt publicate următoarele articole:
 • Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Начисленные проценты, роялти и дивиденды, autori Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu
 • Нераспределенная прибыль: учет формирования и использования, Natalia Zlatina
 • Contabilizarea donațiilor de către entitățile din sectorul corporative, elaborat de Natalia Tonu și Ecaterina Voloșciuc
 • Импорт консультационных услуг: учет и налогообложение, autori Natalia Țiriulnicova și Marcela Dima
 • Учет и налогообложение выплат экономического субъекта в пользу наследников, elaborat de noul nostru autor, Rodica Cușmăunsă, doctor în științe economice, conf. universitar.

 

În rubrica Practica fiscală vă propunem un alt articol de actualitate și anume despre regimul fiscal al donațiilor efectuate în susținerea refugiaților, elaborat de Corina Alexa.

De asemenea, în această rubrică mai sunt publicate:
 • Determinarea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe la data tranziției, autor Iulia Țurcan;
 • Предоставление скидки покупателю после поставки товара. Учет и налогооблож, scris de Igor Lazari și Natalia Arhilei
 • Plata activelor nete ale SA către acționarul autoritate publică în cazul reducerii valorii nominale a acțiunilor, elaborat de Igor Cebotarenco.

În rubrica dedicată Sectorului bugetar este plasat un articol despre contabilitatea rezervelor materiale de stat, elaborat de Lidia Tonu, auditor public principal, Curtea de Conturi a RM.

În rubrica Sectorul agricol, în această ediție, vă propunem un articol despre aplicarea variantei dezvoltate și simplificate a metodei „direct-costing” la determinarea venitului marginal pe produse, sectoare și subsectoare agricole, autorul căruia este Igor Balan.

Nu lipsește din ediția actuală nici rubrica Sectorul extractiv, în care autorii Vasile Bucur și Tatiana Șevciuc, au publicat articolul întitulat ”Contabilitatea recuperării pierderilor agricole în cazul în care aria terenului atribuit este ocupată cu livadă sau vie în exploatare”.

În rubrica Sectorul IT vă propunem următoarele două articole:
 • Rezidenții parcului IT în contextul politicii fiscale pentru anul 2022, autor Andrei Jizdan;
 • Plata dividendelor intermediare de către rezidenții parcurilor IT, scris de Irina Trocin.

 

În rubrica dedicată Legislației muncii, după cum v-am obișnuit, publicăm trei articole elaborate de autorul nostru fidel, Olga Donciu. De data aceasta, aveți ocazia să aflați mai multe despre:
 • Правовая база организации учета рабочего времени работников;
 • Restricții legale în cazul prestării muncii prin cumul;
 • Штраф за несоблюдение норм относительно использования названий профессий/ должностей в официальных документах.

În Consultații juridice sunt publicate următoarele articole:
 • Autoritățile cu drept de aplicare a sancțiunilor contravenționale și tipurile contravențiilor examinate, autor Valeria Nedelea;
 • Declararea de către cetățeni a conturilor deschise în străinătate, elaborat de Igor Cebotarenco;
 • Gestionarea contului de acumulare în cadrul procedurii de insolvabilitate și luarea acestuia la evidența fiscală, autor Irina Cebaniuc.

În rubrica Expert, în care publicăm opinia experților din domeniul administrării fiscale și economiei naționale, în ediția nr. 3(73), sunt incluse următoarele articole:
 • Операции с залогом и задатком: бухучет и налогообложение, autor Ludmila Lapițcaia;
 • Declararea în Darea de seamă IPC21 a codului funcției ocupate de către un angajat, elaborat de Clara Sorocean;
 • Drepturile și garanțiile importatorilor în cadrul Acordului OMC privind valoarea în vamă, scris de Maria Bîrcă.

În rubrica Achiziții publice este plasat articolul cu genericul ”Bune practici: „Interesul” în depunerea unei contestații la ANSC”, autorul căruia este Iacob Plămădeală, iar în Microfon vă propunem articolul ”Платежи неналогового характера и фискальная нагрузка на бизнес”, elaborat de autorul nostru Liliana Agarcova.

Încheiem ediția din aprilie cu rubrica Întrebări și răspunsuri, în care este publicat un articol amplu și actual despre asigurarea socială a refugiaților din Ucraina, autorul căruia este Andrei Mardari.

De asemenea, în această rubrică mai sunt incluse următoarele articole elaborate de Jana Griciuc:
 • Regimul fiscal al plăților în cazul eliberării angajatului din serviciul public;
 • Scutirea personală în condițiile unui contract de prestări servicii;
 • Scutirea pentru persoana întreținută care muncește ca zilier;
 • Persoana fizică vinde locuința în care a locuit 8 ani peste o lună după ce și-a stabilit o altă viză de reședință vs facilitatea aferentă locuinței de bază;
 • Reținerea la sursă de plată a impozitului pe venit în cazul vinderii de către persoana fizică a metalului feros.

Totodată, alt autor al Publicației, Ludmila Mițova, propune cititorilor o serie de articole:
 • Юридическое лицо владеет гаражами в жилом доме. Исчисление налога на недвижимое имущество;
 • Изображение товара, реализуемого в магазине: является или нет рекламой?;
 • Учредитель-администратор ООО и сбор на благоустройство территорий;
 • Договор суперфиция и налог на недвижимое имущество за земельный участок;
 • Обязательства по налогу на недвижимое имущество, принадлежащее несовершеннолетнему лицу;
 • Уведомление о начале торговой деятельности в случае сбора, хранения, переработки, реализации, экспорта металлолома;
 • Как исчислить сбор за парковку автотранспорта если площадь участка, указанная в договоре аренды, больше фактической?;
 • Предприятие размещает изображение своей продукции на собственных транспортных средствах. Возникает или нет обязательство по исчислению и уплате сбора за рекламу?;
 • Completarea TFD19 în cazul casării automobilului pentru care anterior a fost achitată taxa pentru folosirea drumurilor.

Tot aici, sunt publicate două articole despre regimul de impozitare a indemnizațiilor acordate membrilor Consiliilor de administrare, și, respectiv, despre întocmirea actului de achiziție în cazul colectării fierului uzat, elaborate de Daniela Gulea și un articol despre TVA în cazul procurării proprietății sechestrate, pregătit de Daniela Macovei.

În rubrica Întrebări și răspunsuri, mai sunt publicate câteva articole elaborate de autorii noștri Igor Lazari și Natalia Arhilei:
 • Освобождение на иждивенца, который не является резидентом РМ
 • Нормы потребления топлива и право вычета расходов
 • Contractul de locațiune. Regimul fiscal al sumei de garanție
 • Primele de asigurare medicală a nerezidenților ce activează din străinătate pentru angajatorii din RM

Vă mulțumim tuturor pentru fidelitatea și interesul cu care așteptați fiecare ediție și pentru faptul că deja de 11 ani sunteți alături de noi. Promitem să vă aducem și în continuare cele mai actuale și veridice informații din domeniile Dvs. de activitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.