04
03 2014
1771

Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului a intrat în vigoare

Prin prezenta, în atenţia contribuabililor se aduce la cunoştinţă despre intrarea în vigoare la data de 31 decembrie 2013 a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi proprietate, semnată la Chişinău, la 24 iulie 2013. Potrivit art.28 ,,Intrarea în vigoare” paragraf. 2 din Convenţia menţionată, prevederile prezentei Convenţii se vor aplica: a) cu referinţă la impozitele reţinute la sursă, din veniturile, plătite la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic, următor anului, în care Convenţia a intrat în vigoare; b) cu referinţă la celelalte impozite pe venit şi pe proprietate, percepute pentru fiecare an fiscal, la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic, următor anului, în care Convenţia a intrat în vigoare. Astfel, prevederile Convenţiei date se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2014. În conformitate cu prevederile Convenţiei nominalizate sînt stabilite următoarele cote ale impozitelor reţinute la sursa de plată:
  1. dividende - 10% din suma brută a dividendelor.
  2. dobânzi - 10 % din suma brută a dobânzilor;
  3. royalty - 10 % din suma brută a royalty
Textul complet al Convenţiei poate fi accesat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.