19
03 2019
1407

CTIF caută candidați pentru suplinirea funcțiilor vacante de declarant vamal

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă concurs pentru angajarea personalului în funcţiile vacante de declarant vamal la postul vamal Palanca (raionul Ștefan Vodă). Persoanele interesate în ocuparea acestor funcții pot prezenta CV – urile, până la data de 15 aprilie 2019, către Direcția brokeraj vamal din cadrul CTIF la adresa de e-mail: irina.ribac@ctif.gov.md. Declarantul vamal activează în numele CTIF care deține licență pentru activitatea de broker vamal și efectuează, în baza contractelor de prestări servicii, prin reprezentarea directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport de către agenții economici la posturile vamale din Republicii Moldova. Sarcinile de bază ale declarantului vamal și cerințele pentru candidații la ocuparea acestei funcții sunt descrise în Condițiile pentru candidații la ocuparea posturilor de declarant vamal Candidatul la ocuparea funcției de declarant vamal trebuie să aibă studii superioare juridice sau economice, certificat de absolvire a cursurilor de instruire primară a declarantului vamal și cel puțin un an de experiență profesională în domeniul vămuirii mărfurilor și a mijloacelor de transport. Avantaje vor avea candidații domiciliați în localitățile din raioanele apropiate de postul vamal Palanca. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la tema angajării de la Irina Rîbac, șef Direcție brokeraj vamal din cadrul CTIF la tel: 060200818. Condiții pentru candidații la ocuparea posturilor vacante de declarant vamal categoria I Scopul general al postului Declarantul vamal activează în numele Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) care deține licență pentru activitatea de broker vamal și efectuează, în baza contractelor de prestări servicii, prin reprezentarea directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport de către agenții economici la posturile vamale de pe teritoriul Republicii Moldova. Sarcinile de bază ale declarantului vamal - declararea mărfurilor și/sau a mijloacelor de transport conform procedurii stabilite de legislația în vigoare; - determinarea codului poziției tarifare și a valorii în vamă a mărfurilor și/sau a mijloacelor de transport; - calcularea corectă a drepturilor de import/export pentru mărfurile care urmează a fi declarate; - completarea declarației vamale primare și a declarației vamale complementare în diferite regimuri și destinații vamale; - completarea documentelor suplementare necesare pentru efectuarea procesului de vămuire (CRM, Carnet Tir, certificat de origine, etc.); - acordarea asistenţei la controlul fizic şi documentar al mărfurilor în procesul de vămuire. Cerințe pentru candidații la ocuparea postului de declarant vamal Studii: superioare juridice sau economice, cursuri de instruire primară a declarantului vamal; Experiență profesională: cel puțin un an de experiență profesională în domeniul vămuirii mărfurilor și a mijloacelor de transport. Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniul vamal și fiscal, a Sistemelor Informaționale Automatizate Asycuda Word, Valah și e-Factura; posedarea limbilor română şi rusă, cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj; Abilități: abilități de lucru cu documente comerciale și acte permisive, comunicare eficientă cu clienții și reprezentanții organelor vamale, capacități de negociere și aplanare a situațiilor de conflict, lucru independent și în echipă; Atitudini/comportament: spirit de inițiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă. Lista documentelor necesare pentru prezentare la interviurile cu candidații - Curriculum Vitae (CV); - copiile diplomei de studii și a certificatului de absolvire a cursurilor de instruire primară a declarantului vamal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.