02
05 2019
578

CTIF îndeamnă tinerii specialiști în domeniul IT să vină în echipă

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă tinerii specialiști IT interesați că aceștia pot candida la funcţia vacantă de proiectant coordonator al sistemelor informaționale în Direcția proiectarea sistemelor informaționale și serviciilor (DPSIS) din cadrul CTIF. Termenul-limită de prezentare a CV-urilor este 31 mai 2019. DPSIS are misiunea de a asigura derularea proceselor aferente gestionării proiectelor și a lucrărilor de proiectare a sistemelor informaționale și serviciilor, iar proiectantul coordonator din cadrul DPSIS este responsabil de asigurarea procesului de analiză și proiectare conform cerințelor beneficiarilor și necesităților CTIF. Sarcinile de bază ale proiectantului coordonator rezidă în executarea lucrărilor de analiză a cerințelor sistemelor informaționale necesare implementării, definirea specificațiilor software și hardware pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, elaborarea și coordonarea conceptelor, caietelor de sarcini, sarcinilor tehnice, ghidurilor de utilizare și a schemelor de business-procese ale sistemelor informaționale noi. Mai multe detalii despre sarcinile proiectantului coordonator al sistemelor informaționale și cerințele față de candidații pentru ocuparea acestei funcții. Persoanele interesate de ocuparea funcției nominalizate vor expedia CV-urile lor la adresa de email: tatiana.iutis@ctif.gov.md. Informații suplimentare la acest subiect pot fi obținute de la Liviu Pojoga, șef al DPSIS, număr de telefon 068777810, sau Tatiana Iutiș, șef adjunct al DPSIS, număr de telefon 069156938.


via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.