11
04 2019
1081

CTIF: un nou curs de instruire primară a declarantului vamal

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită persoanele interesate de meseria declarant vamal să se înscrie la cursul de instruire primară cu o durată de cinci săptămâni, organizat de CTIF în perioada 13 mai – 14 iunie 2019. După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire a cursului de instruire, document necesar pentru angajare în companiile de brokeri vamali sau în calitate de declaranți vamali în nume propriu. Instruirile vor fi susținute de către formatori din cadrul Serviciului Vamal. Programul de instruire include un set de teme importante, printre care: normele tehnice privind completarea declarației vamale în detaliu; • regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal; • procedura de tranzit utilizată pe teritoriul R. Moldova; • metodologia calculării și perceperii drepturilor de import/export; • determinarea valorii în vamă a mărfurilor; • completarea declaraţiei vamale în sistemul informațional "Asycuda World" etc. Detalii despre programul instruirilor. Orele teoretice ale cursului de instruire se vor desfășura de luni până vineri, între orele 17.30 și 20.30, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2, iar orele practice – în zilele de sâmbătă, între orele 9.00 și 15.00, la Centrul de instruire a colaboratorilor vamali, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6. Doritorii de a participa la instruiri urmează să se înscrie în prealabil la numerele de telefon: 022 822 032, 068669942 sau la e-mail, la adresa: instruire@ctif.gov.md. Persoanele care nu au posibilitate să se deplaseze la Chișinău, pot beneficia de aceste instruiri la distanță, prin intermediului aplicației Skype for Business. Audienții trebuie să dețină diplome de studii superioare sau medii de specialitate și să aibă abilități de utilizare a calculatorului. La înscriere, ei vor prezenta copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii și cererea de înscriere la cursul de instruire. Declarantul vamal activează în numele persoanei juridice care deține licență pentru activitatea de broker vamal și efectuează, în baza contractelor de prestări servicii, prin reprezentarea directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport de către agenții economici la posturile vamale din Republica Moldova. Ultimele cinci cursuri de instruire primară a declarantului vamal, desfășurate de CTIF în anul 2018 și în februarie 2019, au fost absolvite de 75 viitori specialiști în domeniul vămuirii.

via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.