16
01 2020
526

CTIF va diversifica serviciile oferite autorităților și instituțiilor publice

În decursul anului curent, Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe (CTIF) va extinde serviciile de implementare și mentenanță a sistemelor informaționale de evidență contabilă pe platforma 1C, va aplica noi practici de instruire și de acordare la distanță a serviciilor de suport și consultanță în ținerea evidenței contabile pentru autoritățile și instituțiile publice, precum și în utilizarea de către acestea a sistemelor nominalizate. În perspectivă, CTIF va oferi, de asemenea, servicii de suport și consultanță utilizatorilor sistemului informatic de achiziții publice MTender. Aceste obiective au fost stabilite în ședința Direcției generale administrarea și prestarea serviciilor publice a CTIF privind bilanțul activității în anul 2019 și prioritățile acesteia pentru anul 2020 convocată de directorul interimar al CTIF, Vitalie Coceban. Astfel, s-a propus de a extinde practica de elaborare a ghidurilor video pentru utilizatorii sistemelor informatice menționate supra și altor sisteme administrate de CTIF, de organizare a instruirilor la distanță, precum și de oferire la distanță a serviciilor de suport și consultanță pentru specialiștii care utilizează sistemul informatic MTender. Directorul CTIF, Vitalie Coceban, a salutat aplicarea noilor forme de instruire și de acordare a suportului tehnic la distanță, subliniind, totodată, necesitatea de a îmbunătăți calitatea acestor servicii și de a extinde aria lor de aplicare pentru utilizatorii celor mai solicitate servicii electronice în domeniul finanțelor publice. Anul trecut, CTIF a desfășurat, în premieră, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, 39 cursuri de instruire și 29 de seminare pe subiecte aferente procesului bugetar, precum planificarea bugetară, executarea bugetului, modificarea bugetului și raportarea financiară, la care au participat per total circa 900 de specialiștii în finanțe publice. Totodată, CTIF a organizat 36 cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice la care au participat 434 de contribuabili și 6 cursuri cu tema: utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C, la care au fost instruiți 111 auditori ai Curții de conturi și contabili. CTIF a mai organizat 4 cursuri de instruire primară a declarantului vamal, cu o durată de cinci săptămâni fiecare, care au fost absolvite de 63 viitori specialiști în domeniul vămuirii. În aceeași perioadă, CTIF a încheiat contracte de implementare și mentenanță a sistemului informațional de evidență contabilă în autoritățile publice cu 629 de entități, precum și a sistemului informațional de evidență contabilă în instituțiile la autogestiune cu 19 entități. Conform statutului său aprobat prin hotărâre de Guvern, CTIF acordă suport în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale ale specialiștilor ce activează în domeniile finanțelor publice, fiscal, vamal și achizițiilor publice, precum și suport instituțional în domeniul contabilității în sectorul bugetar.


via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.