08
11 2016
1400

Cum poate fi modificat termenul de stingere a obligaţiei fiscale

Termenul de stingere a obligaţiei fiscale poate fi modificat doar după depunerea unei cereri la organul fiscal de la locul de evidenţă a contribuabilului restanţier. Formularul tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amânare, instrucţiunea cu privire la completarea şi examinarea cererii menționate și lista actelor/documentelor ce urmează a fi anexate la cerere au fost aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în luna octombrie. Acestea au intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial din 4 noiembrie. Astfel, formularul tipizat al Cererii va fi completat de către persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului restanţier sau persoana care acţionează în baza unei procuri, care-i atestă împuternicirile de resort sau părinte, înfietor, tutore sau curator în cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. La completarea cererii, în mod obligatoriu, se va indica informaţia aferentă:
  • denumirii complete a contribuabilului restanţier;
  • codului fiscal al contribuabilului restanţier;
  • numelui, prenumelui persoanei cu funcţie de răspundere sau reprezentantului contribuabilului restanţier, ce nemijlocit completează cererea;
  • IDNP (codul numeric personal) din buletinul de identitate al persoanei cu funcţie de răspundere sau reprezentantului contribuabilului restanţier, ce nemijlocit completează cererea;
  • termenului concret (în cifre) al perioadei de acordare a modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale (care poate fi maxim de 12 luni consecutive);
  • datei perioadei (în cifre) a primei tranşe de achitare (în cazul eşalonării);
  • datei perioadei (în cifre) a ultimei tranşe de achitare (în cazul eşalonării);
  • în cazul amânării, datei perioadei (în cifre) a achitării totale a obligaţiei fiscale;
  • sumei totale a obligaţiilor fiscale, la o dată concretă, admise ca restanţă faţă de bugetul public naţional (BPN), stingerea cărora se solicită a fi modificată prin eşalonare sau amânare;
  • sumei totale a contribuţiilor asigurării sociale de stat obligatorii, admise ca restanţă faţă de Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
Ulterior, cererea va fi contrasemnată de către persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului restanţier sau persoana care acţionează în baza unei procuri, eliberate în conformitate cu legislaţia. Dacă cererea se completează de către o persoană care acţionează în baza unei procuri, la cerere se vor anexa în original actele de resort. Organul fiscal va examina cererea în cel mult 30 zile calendaristice din momentul recepţionării.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.