Catalogul tematic
Тематический каталог

Obligație fiscală


Articolul 129. Noţiuni
obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

24
02 2017
282

О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расходов - 2

Подлежат ли вычету в налоговых целях расходы, понесенные ООО «G» в 2016 году, сопряженные с услугами охраны здания, освещением близлежащей территории (электрическая энергия в ночное время), если предприятие в 2015 году произвело консервацию части здания, которая впоследствии была использована в предпринимательской деятельности? В случае если их вычет разрешается, то каков порядок?
Detalii
21
02 2017
1083

О необходимости документального подтверждения расходов на телефонные переговоры

Исходя из рода своей деятельности, экономический агент ежемесячно несет расходы, связанные с телефонными переговорами. Обязан ли данный экономический агент при отнесении на вычеты этих расходов располагать расшифровками телефонных переговоров либо другими документами, подтверждающими данные расходы?
Detalii
17
02 2017
584

Efectele divorțului, în cazul în care unul din soți a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului) și scutirea pentru persoane întreținute, iar pe parcursul anului fiscal aceștia au întrerupt relația de căsătorie

Pentru început menționăm că scutirile de care poate beneficia persoana fizică cetățean și la care aceasta potrivit prevederilor legislației în vigoare are dreptul se acordă sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
Detalii
09
02 2017
1122

Просим дать разъяснение в связи с принятием закона nr. 281 от 16.12.2016

Просим дать разъяснение в связи с принятием закона nr. 281 от 16.12.2016:
  1. каковы сейчас реквизиты для оплаты обязательств в экологический фонд;
  2. какой отчет необходимо представлять по возникшим обязательствам в экологический фонд;
  3. что произошло с суммами, уплаченными в аванс в 2016 году в экологический фонд, который администрировала Таможенная служба?

Detalii
03
02 2017
1042

Cotele majorărilor de întârziere pentru anul 2017

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință cotele care vor fi utilizate la calcularea majorării de întârziere pentru neachitarea în termenii stabiliți a obligațiunilor fiscale pe parcursul anului bugetar 2017.
Detalii
31
01 2017
390

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 3

Entitatea „X” SRL în luna curentă a procurat nişte încăperi într-un imobil pentru a le utiliza ca sediu şi depozit. Încăperile se află într-o stare deplorabilă şi nu pot fi folosite imediat nici ca depozit. Entitatea intenţionează să efectueze reparaţii cu ajutorul unor companii terţe. Urmează de stabilit dacă cheltuielile de reparaţie vor putea fi deduse în scopuri fiscale de „X” SRL.
Detalii
31
01 2017
587

О вычете расходов в налоговых целях - 3

Субъект „X” ООО в текущем месяце приобрел несколько помещений одного недвижимого объекта в целях использования в качестве основного местонахождения и склада. Помещения находятся в плачевном состоянии и не могут быть использованы немедленно, даже в качестве склада. Субъект намеревается осуществить ремонт с помощью третьей компании. Следует установить, подлежат ли расходы „X” ООО на ремонт вычету в налоговых целях „X” ООО.
Detalii