Catalogul tematic
Тематический каталог

Obligație fiscală


Articolul 129. Noţiuni
obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

25
04 2017
623

О налоговых обязательствах физического лица при отчуждении недвижимого имущества, являющегося его основным жильем

Какие налоговые обязательства возникают у физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, в результате отчуждения недвижимого имущества, являющегося его основным жильем?
Detalii
20
04 2017
429

Despre obligațiile fiscale ale părților operațiunii de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social al unei întreprinderi

Persoana fizică nerezidentă „X” (cetățean al Ucrainei) care deține o cotă parte în capitalul social al SRL „Q” a decis să înstrăineze cota sa în favoarea agentului economic „Y” (persoană juridică) rezident al Republicii Moldova. Care sunt obligațiile fiscale pentru fiecare contribuabil în parte? Care este modalitatea de declarare a venitului obținut de către nerezident din realizarea părții sale în capitalul social?
Detalii