Catalogul tematic
Тематический каталог

Obligație fiscală


Articolul 129. Noţiuni
obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

30
01 2019
344

Взыскание налоговых задолженностей согласно международным договорам

Государственная налоговая служба является компетентным органом, ответственным за обмен информацией и взыскание задолженностей при применении механизма взаимной административной помощи по налоговым вопросам согласно положениям международных договоров, стороной которых является Республика Молдова.

Кабинет министров утвердил Положение о механизме применения положений международных договоров РМ в области взаимной административной помощи по налоговым вопросам. Документ будет регулировать правила и процедуры, в соответствии с которыми стороны будут предлагать и получать взаимную административную помощь по налоговым вопросам в целях реализации обмена информацией и помощи в отношении налогов и сборов в соответствии с заключенными договорами.
Detalii
22
01 2019
380

Conformarea voluntară 2019: gradarea riscurilor

Potrivit Programului de conformare voluntară pentru anul 2019, Serviciul Fiscal de Stat operează cu șapte categorii de riscuri, care au fost înregistrate în Registrul riscurilor de neconformare fiscală.

Acestea se clasifică în:
riscuri generale
• riscuri specifice
• riscuri aferente TVA
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni
• riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni cu venituri mari
• riscuri aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA.

Detalii
18
01 2019
1972

Contractul de comodat. Aspecte fiscale și contabile

Întreprinderea, în anul 2018, a luat în comodat un autoturism de la angajatul său și dorește să-i compenseze uzura bunului (art.859 Codul Civil). Cum va fi tratată această compensare pentru angajat din punct de vedere al impunerii cu impozitul pe venit, asigurare medicală și asigurare obligatorie de asistență socială, dar și pentru întreprindere, cheltuielile de reparație a bunului care au fost suportate?

Detalii
18
12 2018
371

Măsurile pentru asigurarea stingerii obligațiilor fiscale

Asigurarea colectării la nivel a veniturilor la bugetul public național de către Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS), este o condiție importantă și indispensabilă pentru bunul mers al dezvoltării societății.

Administrația fiscală nu trebuie să se limiteze doar la încasarea dinamică a veniturilor la buget, dar și recuperarea pe deplin și în termen restrâns a restanțelor la buget.
Detalii
18
12 2018
1232

О подоходном налоге, размере личного освобождения и специальном режиме налогообложения

Закон №  178 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Закон № 178/2018) был опубликован 17 августа 2018 г. и вступил в силу 01.10.2018 г. (за исключением ряда статей, которые вступили в силу одновременно опубликованием в «Официальном мониторе»).
Detalii