Catalogul tematic
Тематический каталог

Obligație fiscală


Articolul 129. Noţiuni
obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

20
09 2017
3

Neprezentarea actelor la efectuarea controlului fiscal

Care este mărimea sancțiunii aplicate contribuabilului în situația în care în cadrul controlului fiscal acesta nu prezintă documentele contabile?

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. f) din CF, contribuabilul este obligat, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, să prezinte, la prima cerere, persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă, dările de seamă fiscale, alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor.
Detalii
05
09 2017
257

1. (28.15.49) Care este modalitatea de ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile, pentru care prețul a fost stabilit în unități convenționale cu aplicarea cursului de schimb la data achitării, cînd achitarea are loc ulterior livrării în rate?

Conform art.97 alin.(l) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA).

Totodată, potrivit art.21 alin.(l) din Legea nr.62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între rezidenţi se efectuează în monedă naţională.
Detalii
30
08 2017
466

1. (30.3.14) Cine este obligat să prezinte Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17)?

Începînd cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17) urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat de către subiecții ce admit:
Detalii
25
08 2017
416

Privind calcularea TVA

În rezultatul controlului fiscal prin metoda verificării tematice la capitolul TVA la entitatea „J” SRL s-a constatat următoarele: entitatea „J” SRL, neplătitor de TVA, a primit în luna martie 2016 avans în mărime de 200 000 lei pentru serviciile de reparație care urma să le presteze în luna iulie 2016 în mărime totală de 800 000 lei. Totodată, entitatea a devenit plătitor de TVA din 1 iunie 2016. Ulterior, în luna iulie 2016 entitatea a efectuat serviciile şi a eliberat factura fiscală în care a calculat TVA de la valoarea de 600 000 lei (valoarea totală a serviciilor diminuată cu suma avansului primit anterior înregistrării ca plătitor de TVA). Urmează de stabilit dacă entitatea „J” SRL a procedat corect în situația dată şi dacă nu, ce sancțiuni îi vor fi aplicate acesteia?
Detalii
23
08 2017
277

Privind raportarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit ale unei întreprinderi individuale

Pe parcursul anului 2016, întreprinderea individuală s-a înregistrat în calitate de plătitor de TVA. Cum urma să raporteze obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit pentru anul 2016? Avea obligația de a întocmi darea de seamă unificată – forma UNIF14, pentru perioada fiscală de până la obținerea statutului de plătitor de TVA și Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12?
Detalii
04
08 2017
1914

Unele aspecte ce țin de procedurile de lichidare a agenților economici

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 104 din 9 iunie 2017 (în continuare – Lege) (MO, nr. 229-243/370 din 07.07.2017) au fost efectuate modificări și completări la prevederile unor acte legislative, în partea ce ține de procedurile de lichidare a aghenților economici.

Potrivit art. V alin. (1) din Lege, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, noile prevederi introduse prin Legea nr. 104 intră în vigoare la data publicării – 07.07.2017.
Detalii