Catalogul tematic
Тематический каталог

Obligație fiscală


Articolul 129. Noţiuni
obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

03
06 2022
327

Отражение в CET18 доходов, полученных за рубежом

Обязано ли физическое лицо-резидент, являющееся гражданином Республики Молдова, отражать в Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET18) доход в виде процентных начислений, полученный за пределами РМ?

 
В соответствии с положениями ст. 13 ч. (1) лит. c) Налогового кодекса (НК) субъектами налогообложения являются физические лица–резиденты – граждане РМ, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и получают инвестиционный и финансовый доход из любых источников, находящихся за пределами РМ.

Detalii
18
05 2022
415

Ordinul SFS nr. 200 din 16.05.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
05 2022
282

31.2.27 Poate beneficia gospodăria țărănească și întreprinzătorul individual de reducerea cu 50 % a amenzilor aplicate, potrivit prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care în documentele de plată a fost indicat eronat IDNP-ul fondatorului GT/întreprinzătorului individual în loc de IDNO-ul gospodăriei țărănești/întreprinderii individuale?

Conform prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, cu excepţia amenzilor aplicate pentru comiterea repetată, în decurs de 6 luni consecutive, a încălcărilor fiscale prevăzute la art. 254 şi 2541, dacă respectă strict următoarele condiții:
a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acțiunile prevăzute la lit. b);


Detalii

29
04 2022
896

Impozitul pe venit achitat în rate: trecerea în contul restanței și/sau restituirea

Începând cu 1 ianuarie 2013, evidența obligațiilor fiscale în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) este organizată prin SIA „Contul curent al contribuabilului”. Astfel, în corespundere cu art. 190 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, SFS ține evidența obligațiilor fiscale, înscriind în conturile personale ale contribuabilului, deschise pentru fiecare impozit și taxă, cuantumul, data apariției, modificării sau stingerii lor.

Deseori în contul curent al contribuabilului se pot forma situații calificate conform CF (art. 129 pct. 18)) ca sume
Detalii

06
04 2022
1026

Persoana fizică vinde locuința în care a locuit 8 ani peste o lună după ce și-a stabilit o altă viză de reședință vs facilitatea aferentă locuinței de bază

Va beneficia persoana fizică de facilitatea  aferentă locuinței de bază, în cazul în care aceasta a vândut un apartament în care a locuit 8 ani, dar în luna precedentă încheierii contractului de vânzare-cumpărare și-a stabilit o altă viză de reședință?

Conform art. 20 lit. y)3 din Codul fiscal veniturile obținute de persoanele fizice rezidente (cetățeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinței de bază reprezintă sursă de venit neimpozabilă.


Detalii

25
02 2022
676

Persoanele fizice vor depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 3 mai

La data de 30 aprilie 2022 survine termenul de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 3 mai 2022.


Detalii

24
02 2022
717

Declararea mijloacelor de transport procurate de persoanele fizice cu achitarea în rate

În 2020, SRL a vândut unei persoane fizice un autoturism în valoare de 310 mii lei. Persoana fizică a achitat autoturismul în două tranșe: 190 mii lei în 2020 și 120 mii lei în 2021. Apare întrebarea: când apare obligatia SRL de a prezenta Informatia privind cheltuielile efectuate de persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport pentru anul 2021?

 

În conformitate cu art.22611 alin.(2) pct.11) din Codul fiscal, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport.
Detalii

16
02 2022
922

Verificarea operativă: drepturile și obligațiile părților

Codul fiscal statuează dreptul funcționarului fiscal de a efectua controale asupra modului în care contribuabilii respectă legislația fiscală, de a efectua cumpărătura de control în cadrul controlului fiscal, precum și dreptul de a cere explicații și informații de rigoare asupra problemelor identificate în timpul controlului (art. 134 din CF).

 

Una din metodele de efectuare a controlului fiscal la fața locului este verificarea operativă care, conform prevederilor CF, este caracterizată prin următoarele:


Detalii

20
01 2022
372

Ordinul SFS nr.26 din 17.01.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

20
01 2022
381

28.26.4 Când apare teremenul obligaţiei fiscale la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

Conform art. 108 alin.(9) din Codul fiscal, termenul obligației fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia bunurilor imobiliare, se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte. Pentru bunurile imobiliare, data obligaţiei fiscale se stabileşte conform alin.(3) al articolului menționat.


Detalii