Catalogul tematic
Тематический каталог

Obligație fiscală


Articolul 129. Noţiuni
obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

25
07 2017
115

«Крестьянский» налог: мнения разделились

Министерство финансов предлагает увеличить с 3% до 5% ставку налога на доход физических лиц-граждан Молдовы, удерживаемый при поставке ими сельхозпродукции в натуральном виде лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью.

Речь идет об окончательном удержании налога от доходов физлиц, полученных в результате поставки юрлицам продукции растениеводства и садоводства в натуральном виде. В их числе плоды грецкого ореха и производная продукция, а также продукция животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе, за исключением натурального молока.
Detalii
19
07 2017
131

5. (29.1.7.14) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti
Detalii
11
07 2017
130

Privind utilizarea scutirilor de către întreprinzătorul individual

Întreprinzătorul individual „P.T.” la completarea declarației UNIF14 pentru perioada fiscală 2016 nu a luat în calcul scutirile la impozitul pe venit (personală, pentru soție şi copiii persoane întreținute). Era în drept contribuabilul să beneficieze de aceste scutiri? Dacă da, mai poate beneficia de ele?

În conformitate cu prevederile aferente anului 2016 ale art. 33 alin. (1) din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 10 128 lei pe an, sau 15 060 lei pe an la întrunirea condițiilor stabilite la alin. (2) al articolului.
Detalii
06
07 2017
492

Какие ставки действуют при выплате дивидендов предприятиями левобережной Молдовы?

«Я как акционер предприятия, расположенного в Приднестровье, получил дивиденды за 2016 год. По какой ставке они облагались у источника выплаты?»


Доходы, полученные в виде дивидендов акционерами от предприятий, которые находятся в территориально-административных единицах, бюджет которых не является составной частью национального публичного бюджета, будут облагаться подоходным налогом у источника ваплаты на общих основаниях, согласно ч. (31) ст. 901 НК, по ставке 6%.
Detalii
04
07 2017
810

SFS, CNA şi procurorii anticorupţie au stopat delapidarea bugetului de stat cu circa 500 mii lei

Peste jumătate de milion de lei urma să fie încasat de o societate cu răspundere limitată din Briceni cu încălcarea prevederilor legale. Aceasta a beneficiat, ilegal, de restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă de 510,2 mii lei.

Operaţiunea de ridicare a banilor a fost stopată de Serviciul Fiscal de Stat, care a intervenit în regim de urgenţă prin blocarea tranzacţiei.
Detalii
19
06 2017
90

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind perfectarea documentelor de plată în scopul achitării corecte a sumelor la BPN

Este de menționat că responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de platăsunt plătitorii/contribuabilii, iar de transmiterea documentelor în formă electronică sunt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
Detalii