11
02 2019
708

Cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna februarie, a două cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Primul curs cu tema Utilizarea serviciului electronic „e - Factura” (4 ore) va avea loc la 14 februarie (în limba rusă), iar al doilea curs - cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) – la 15 februarie curent (în limba română). Cursul „e - Factura” este unul despre serviciul electronic destinat agenților economici pentru crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturilor fiscale. Cel de-al doilea curs are menirea de a instrui contribuabilii în cea ce privește conectarea la serviciile fiscale electronice și utilizarea sistemelor informaționale automatizate „Declarație electronică”, „ Contul curent al contribuabilului”, „Comanda on-line a formularelor tipizate”, „e - Factura”, a altor servicii fiscale electronice. Amintim că mai bine de 70% din timpul rezervat instruirilor ghidate de formatorii CTIF este dedicat exercițiilor practice de utilizare a serviciilor electronice. Mai multe informații despre tematicile, durata și orarul instruirilor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Cursurile menționate vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, bir. 415 A, Centrul de instruire în finanțe al CTIF. Pentru a participa la cursuri, contribuabilii interesați urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa: instruire@ctif.gov.md În decursul anului 2018, CTIF a organizat 29 cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice la care au participat 224 de contribuabili.

via | ctif.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.