21
07 2015
797

Curtea de Conturi, despre gestionarea fondurilor publice de către MTIC

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nu asigură în deplină măsură managementul ministerial asupra procesului de achiziții, desfășurat la cele 7 întreprinderi de stat, în care MTIC este fondator, – se menționează în Raportul auditului Curții de Conturi privind conformitatea gestionării fondurilor publice în anul 2014 la acest minister, prezentat în ședință publică.

Astfel, întreprinderile respective au efectuat pe parcursul anului 2014 procurări fără inițierea procedurilor de achiziții (licitațiilor) în sumă de peste 17 mil. lei. De asemenea, echipa de audit a Curții de Conturi a constatat că activitatea de monitorizare și control a grupului de lucru pentru achiziții în procesul de planificare și efectuare a achizițiilor este irelevantă. Nu a fost exclusă definitiv practica de divizare a achizițiilor pentru a ocoli procedurile de achiziții (licitațiile) la procurarea bunurilor și serviciilor.

Totodată, mari rezerve se atestă în cea ce privește gestionarea patrimoniului public, aflat în posesia MTIC, în special, a întreprinderilor de stat, în care este fondator ministerul – ”CRIS Registru”, ”Poșta Moldovei”, ”Radiocomunicații”, — de fapt, la toate cele 7 întreprinderi, în care MTIC este fondator. Raportul de audit a constatat neînregistrarea în evidența contabilă a 57 de clădiri cu o suprafață de circa 4000 m2 și a 273 de terenuri cu suprafața de 35,7 hectare. Iar la organele cadastrale nu au fost înregistrate 51 de clădiri cu suprafața de 5058 m2 și 289 terenuri cu suprafața de 89,4 hectare. În acest context, Președintele Curții de Conturi Serafim Urechean a spus, că acest fenomen al neînregistrării în evidența contabilă și la Cadastru a bunurilor proprietate publică este atestat la majoritatea instituțiilor publice și întreprinderilor de stat auditate, bugetul țării fiind prejudiciat, conform unor calcule, cu circa 2 mlrd lei.

De asemenea, insuficient este monitorizat procesul de dare în locațiune a încăperilor nelocuibile, ceea ce determină riscul majorării cheltuielilor pentru întreținere și înstrăinării neregulamentare a imobililor care aparțin MTIC și ÎS, în care acesta este fondator.

Raportul auditului Curții de Conturi relevă că managementul financiar al MTIC, în general, este funcțional și asigură o gestionare rezonabilă a resurselor financiare și bunurilor patrimoniale publice. Dar loc pentru mai bine este.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.