12
10 2016
836

Datoria publică externă a Moldovei a crescut în ianuarie-august 2016 cu $117,88 mil. (+8,82%)

Ca rezultat indicele a atins la data de 31 august nivelul de $1 mld. 454,9 mil. Aceste date au fost făcute publice de către Ministerul Finanţelor. Conform experţilor ministerului, această dinamică a fost determinată de soldul pozitiv al finanţării externe nete din perioada de referinţă în sumă de $87,27 mil. (volumul creditelor noi primite în 8 luni din 2016 a fost mai mare decât suma plăţilor pentru suma principală a datoriei externe – $41,12 mil.)., dar şi de valoarea pozitivă a fluctuaţiilor cursului de schimb al dolarului SUA faţă de alte valute în sumă de $30,61 mil. În 2015, datoria publică externă a Moldovei a crescut cu $30,9 mil. (+2,4%) şi a constituit, la data de 31 decembrie, $1 mld. 337,02 mil.

via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.