22
08 2017
4167

De mâine vom solicita prestarea a 465 servicii de la Agenţia Servicii Publice

Prestarea serviciilor, care anterior au fost în competenţa Î.S. „CRIS „Registru”, Camerei de Licențiere, Camerei Înregistrării de Stat, Serviciului Stare Civilă şi Î.S. „Cadastru” începând cu 23 august curent vor fi oferite de Agenția Servicii Publice (ASP), comunică instituţia. În scopul asigurării continuităţii prestării a serviciilor publice, în temeiul Legii nr. 80 din 05.05.17 şi Hotărârii Guvernului nr.314 din 22.05.2017, vor fi aplicate temporar nomenclatoarele serviciilor și tarifele în vigoare ale instituţiilor reorganizate. Din 465 de servicii pe care le va presta ASP, 98 vizează înregistrarea și evidența populației, 24 – înregistrarea și licențierea unităților de drept, 99 de servicii sunt din domeniul înregistrării bunurilor imobile și 50 de servicii din domeniul înmatriculării mijloacelor de transport și calificării conducătorilor auto. Nomenclatoarele și tarifele pentru serviciile prestate pot fi găsite pe site-ul agenției www.asp.gov.md la rubrica ”Servicii”. Cetățenii se vor putea adresa la oficiile persoanelor juridice reorganizate. Agenția Servicii Publice a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 19 iulie 2017, prin reorganizarea Î.S. „CRIS „Registru”. Fuziunea Camerei de Licențiere, Camerei Înregistrării de Stat, Serviciului Stare Civilă şi Î.S. „Cadastru” se va încheia mâine, 23 august.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.