24
09 2014
1267

De ce CNAS nu eliberează semnături electronice?

În ultima perioadă tot mai mulţi plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat adresează specialiştilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale întrebarea „De ce CNAS nu eliberează semnături electronice?”

Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic reglementează regimul juridic al semnăturii electronice, regimul juridic al documentului electronic şi circulaţia electronică a documentelor şi serviciile de certificare a semnăturii electronice.

Potrivit legii menţionate, la semnarea documentelor electronice în raporturile juridice ale autorităţilor publice cu persoanele fizice şi cu persoanele juridice de drept privat se admite utilizarea semnăturii electronice avansată calificată.

Documentul electronic care conţine o semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analogic pe suport de hîrtie, autentificat cu semnătură olografă.

În acest context, serviciile de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate pot fi desfăşurate de prestatorii de servicii de certificare acreditaţi. Ca urmate, Casa Naţională de Asigurări Sociale nu este în drept să elibereze semnături electronice.

Semnăturile electronice avansate calificate se eliberează de către Centrele de certificare a cheilor publice. Astfel, Centrul de certificare a cheilor publice din cadrul Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” eliberează certificatul cheii publice pentru semnătura electronică pe mijloace tehnice şi pe cartelă SIM (semnătură mobilă) prin intermediul Centrelor de înregistrare din cadrul operatorilor de telefonie mobilă (Orange, Moldcell).

Semnătura electronică, care se conţine pe un cip electronic al buletinului de identitate electronic, se eliberează şi de Centrul de certificare al cheilor publice al Î.S. CRIS „Registru”.

Informaţii despre modalitatea de obţinere a certificatului cheii publice pentru semnătura electronică sînt plasate pe paginile pki.cts.md, pki.registru.md, www.egov.md, www.servicii.gov.md ,www.orange.md ,www.moldcell.md.

Totodată informăm, că potrivit explicaţiilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cheltuielile suportate de către agenţii economici pentru procurarea semnăturilor electronice, inclusiv mobile, se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul Fiscal ca fiind cheltuieli necesare şi ordinare şi, respectiv, se vor permite la deduceri, în scopuri fiscale, cu condiţia confirmării documentare a acestora.

Conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.