08
07 2016
8307

Decis: Ștampilele nu vor mai fi obligatorii

Cerința de a deține ștampilă nu va mai fi obligatorie pentru agenții economici. Un proiect în acest sens a fost votat ieri în lectură finală. Astfel, deținerea ștampilei va deveni o condiție opțională. Autorii argumentează că, în contextul dezvoltării tehnologiilor moderne, o ștampilă aplicată pe un document nu mai garantează veridicitatea actului, dar devine un proces rudimentar și birocratic. În alte state precum Germania, Cipru, Franța, Anglia, dar și SUA, Ucraina, eliminarea ștampilei a facilitat dezvoltarea antreprenoriatului și a comerțului local și transfrontalier. În prezent, prevederi la utilizarea ștampilei în țara noastră sunt stipulate în peste 100 legi, iar practica legislativă are un caracter controversat. Pe de o parte, în unele legi se stabilește că existența și utilizarea ștampilei este o opțiune, iar pe de altă parte, este expres indicată obligația aplicării ștampilei pe documente, cum ar fi în Codul fiscal. Astfel, pentru eliminarea ambiguității, proiectul legii prevede expres dreptul opțional al agenților economici de a utiliza sau nu ștampila. Pentru autoritățile publice, ștampila va rămâne obligatorie, luând în considerare că aceste autorități reprezintă puterea de stat. Autorii susțin că proiectul va avea un impact semnificativ pentru asigurarea dezvoltării eficiente și durabile a antreprenoriatului și va contribui la evoluarea comerțului atât local, cât și transfrontalier. Proiectul de lege a fost votat și aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare din 10 iunie, iar pentru lectura a doua Comisia a acceptat propunerile de redactare tehnică propuse, a menționat Președintele Comisie economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.