27
12 2016
1780

Declararea mărfurilor se va face doar în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale

Serviciul Vamal propune modificarea a două Regulamente – cu privire la declararea electronică a mărfurilor în regim vamal de export și cu privire la declararea electronică a mărfurilor în regim vamal de import. Mai exact, se propune ca declararea mărfurilor să se facă doar în format electronic, fără suport de hârtie, și cu aplicarea semnăturii digital. Potrivit autorilor, uniformizarea procedurilor de vămuire pentru diferite forme de declarare va permite fluidizarea traficului transfrontalier și asigurarea eficientă a securității la frontiere, cât și ridicarea nivelului în gestionarea eficientă, de organele vamale, a riscurilor. Astfel, proiectul de Ordin prevede posibilitatea operatorilor economici să depună declarația vamală la orice post vamal intern existent în structura Serviciului Vamal indiferent de zona unde își are activitatea, fără obligativitatea obţinerii permisiunii de vămuire la un alt birou vamal. Totodată, sunt stabilite posturi vamale pentru fiecare regiune a țării la care operatorii economici vor avea posibilitatea vămuirii mărfurilor la export în regim de lucru 24/24 ore. De asemenea, autorii argumentează că revizuirea procedurii de export electronic este necesară, întrucât a fost reorganizat sistemul vamal – cele şapte birouri vamale au fost substituite cu trei birouri, iar competenţele între posturile vamale interne şi cele de frontieră au fost redistribuite. Astfel, urmare a reorganizării Serviciului Vamal au fost lichidate posturile vamale electronice, iar competenţele acestora au fost transferate către posturile vamale interne. Totodată, au fost revizuite competenţele posturilor vamale de frontieră, astfel încât procedura de vămuire să fie realizată în posturile vamale interne, pentru a fluidiza la maxim traficul de mărfuri şi mijloace de transport peste frontieră. Ținând cont că toate procedurile de perfectare a declarației vamale electronice vor fi efectuate de către postul vamal intern, posturile vamale de frontieră doar vor confirma exportul mărfurilor de pe teritoriul vamal al țării, ceea ce va minimaliza la maximum procedurile vamale în frontieră reducând timpul de staționare în punctele de trecere a frontierei de stat a mijloacelor de transport cu mărfuri. Documentul urmează să fie remis Guvernului spre examinare.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.