20
03 2015
1226

Delegaţie din Armenia, Kazahstan, Federaţia Rusă şi Ucraina în vizită de studiu la Ministerul Finanţelor

În perioada 16-19 martie 2015, la Chişinău, s-a desfăşurat, vizita de studiu a delegaţiei membrilor din Armenia, Kazahstan, Rusia şi Ucraina, organizată prin intermediul comunităţii PEM PAL (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning), în vederea preluării experienţei în domeniul reformei privind controlul financiar public intern, reformă iniţiată în Republica Moldova încă din anul 2006, care a înregistrat progrese remarcabile în acest sens. Obiectivele vizitei de studiu au fost schimbul de experienţă între părţi, în parte ce se referă la rolul unităţii centrale de armonizare şi importanţa creării unităţilor de audit intern la începutul reformei, modalităţile de instruire, certificare şi sistemul de dezvoltare profesională, modul de divizare a funcţiilor de audit intern. Totodată, a fost reliefat rolul Ministerului Finanţelor în procesul implementării şi ajustării controlului financiar public intern la cerinţele internaţionale, precum şi studierea modului de desfăşurare a unei misiuni de audit intern, şi urmărirea implementării recomandărilor de audit. Prezent la şedinţa de deschidere, viceministrul Finanţelor, Simion Botnari a remarcat că reformele în sfera managementului finanţelor publice în care Republica Moldova este antrenată în ultimii ani, impune o schimbare radicală a viziunii privind sistemele tradiţionale de control financiar bazate pe control centralizat preventiv şi inspectare ulterioară, care au ca rezultat depistarea tranzacţiilor dubioase, a cazurilor de încălcare a cadrului normativ şi pedepsirea erorii umane. Aplicarea sistemului modern de control financiar public intern a adus beneficii majore prin crearea posibilităţii de a introduce standarde mult mai înalte în domeniul controlului cheltuirii banului public, permiţînd totodată creşterea eficienţei utilizării lui, a declarat viceministrul. Discuţiile s-au concentrat şi pe experienţa Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, în special al unităţii de armonizare, în activitatea controlului financiar public intern, cu accente pe cadrul normativ privind auditul intern şi managementul financiar şi control la nivel central şi local. A fost prezentat cadrul juridic naţional care stă la baza funcţionării auditului intern. Participanţii s-au arătat foarte interesaţi de aceste aspecte organizatorice. În cadrul acestei vizite de studiu, membrii delegaţiei a avut întruniri cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Inspecţiei Financiare, Curţii de Conturi, Primăriei municipiului Chişinău, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.