30
01 2017
2039

Despre unele neconcordanțe depistate în varianta Codului Fiscal 2017 editată de P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.MD”

Începînd cu data de 6 ianuarie 2017 Dumneavoastră aveți acces la Codul fiscal actualizat la data de 1 ianuarie 2017 plasat pe pagina ediției electronice www.monitorul.fisc.md . La data de 10 ianuarie a ieșit din tipar Codul Fiscal 2017, în limbile româna și rusa, editat de P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.MD”. În acest context, ținem să Vă informăm despre unele neconcordanțe în ediția tipărită nr. 1 (35) a P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.MD” – Codul Fiscal 2017. Astfel, Articolul 43. ”Transmiterea proprietății ca urmare a decesului”/ Статья 43. «Передача собственности по причине смерти» urmează să fie exclus. Totodată, a fost depistată o eroare în art. 260 alin. (1), doar varianta în limba română. Vă prezentăm redacția corectă a acestui alineat: Articolul 260. Nerespectarea modului de întocmire, de prezentare a dării de seamă fiscale şi a facturii fiscale, precum şi neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (1) Neprezentarea dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10 000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate. În versiunea electronică a Codului Fiscal 2017 erorile sunt deja corectate. Redacția tehnică a P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.MD” vă mulțumește pentru înțelegere și susținere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.