29
05 2019
997

Determinarea valorii mărfurilor în vamă

Formularul D.V.1 pentru declararea datelor în scopul evaluării în vamă nu întotdeauna este necesar. În anumite împrejurări, organul vamal poate renunţa să solicite o declaraţie pe formularul D.V.1. Datele privind valoarea în vamă sunt, în general, însoțite de documente comerciale, cum ar fi, de exemplu, facturile. În același timp, factura poate să nu fie suficientă pentru a satisface organul vamal în ceea ce privește realitatea sau exactitatea valorii în vamă declarate. Exemple care indică unele dintre documentele pe care organul vamal le poate solicita, în funcție de circumstanțele tranzacției și/sau în caz de îndoială cu privire la unele sau la toate datele declarate, pot fi consultate în articolul „Documentele și informațiile care pot fi solicitate ca dovadă pentru stabilirea valorii în vamă”, expus cu știință de cauză de către Maria Bârcă, șeful Departamentului valoarea în vamă al Serviciului Vamal. Articolul poate fi consultat în nr.2(50) al revistei „monitorul fiscal FISC.md”. Dacă nu sunteți abonat al PP „Monitorul Fiscal FISC.md”, aveți posibilitatea să intrați în posesia doar a acestui număr al revistei, pentru a vă ghida în activitatea cotidiană. Cum puteți procura revista? 1. O ridicați de la sediul publicației, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 6, of. 306, la prețul de 155 lei 2. Contactați-ne la numerele de telefon 022 822-028 sau 022 822-024. Operatorii noștri cu mult drag vă vor genera un cont de plată (165 lei), iar revista va fi livrată la adresa indicată de Dvs. Pe lângă acest articol, în nr. 2(50) sunt publicate alte materiale utile: • Использование линейного метода начисления амортизации в целях налогообложения • Aspecte privind aplicarea TVA în cazul modificării regimului fiscal • Contractul de comodat. Aspecte fiscale și contabile • Implicații fiscale ale statutului de rezident și nerezident al cetățeanului străin la determinarea obligației privind impozitul pe venit • Основные средства: бухгалтерские и налоговые аспекты • Заполнение документа строгой отчетности при передаче подарочных сертификатов предприятию-покупателю • Prezentarea declaraţiilor corectate: recuperarea sumelor achitate necuvenit la CNAS. Cuprinsul nr. 2(50) îl găsiți aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.