16
10 2015
1076

Directive UE în domeniul infrastructurii calității, transpuse în legislația națională

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, la inițiativa Ministerului Economiei, câteva hotărâri de Guvern care au drept scop actualizarea cadrului legal național, dar și transpunerea legislației naționale, conform directivelor Uniunii Europene și angajamentelor asumate în urma semnării Acordului de Asociere Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE. Astfel, Proiectul privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, stabilește un cadru legal pentru acreditare, contribuind la dezvoltarea Organismului național de acreditare, care urmează a deveni semnatar al Acordului de recunoaștere Multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA MILA). Totodată, proiectul include modificări ce țin de introducerea și punerea la dispoziție pe piață a produselor industriale, dar și a obligațiunilor producătorilor, reprezentanților autorizați ai acestora, importatorilor sau distribuitorilor. La fel, au fost actualizate prevederile privind certificarea unor produse, dar și alte noțiuni, care s-au considerat, actualmente, lipsite de relevanță. Un alt proiect, aprobat astăzi în ședința de Guvern, este HG cu privire la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune. Acesta are drept asigurarea securității în utilizarea, asamblarea, conectarea și proiectarea acestor echipamente, totodată, asigură protecția împotriva pericolelor care provin de la echipamentele electrice, dar și protecția împotriva pericolelor care pot fi cauzate de influențe externe asupra echipamentului electric. Importanța unei viziuni globale asupra reglementărilor tehnice și abordarea comună, la nivel comunitar a problemelor legate de garantarea calității este prevăzută și de HG privind aprobarea reglementărilor tehnice privind instalațiile pe cablu care transportă persoane. Aceasta definește condițiile de siguranță a instalațiilor de cablu, la momentul în care acestea vor exista în Republica Moldova, care se bazează atât pe restricțiile legate de amplasament, cât și pe calitatea furniturilor industriale și modul în care acestea au fost asamblate. Scopul esențial al acestui proiect este de a defini ansamblul de cerințe, proceduri de control și verificare care se aplică în mod unitar în tot spațiul european. Modificările nu produc schimbări radicale în domeniul, ci doar consolidează dispozițiile legal în scopul clarificării și actualizării cadrului legal. Proiectele au fost consultate cu toate instituțiile vizate, iar obiecțiile au fost luate în calcul.


via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.