21
04 2021
314

Dispoziție CSE: derogări pentru achiziționarea vaccinului Sinovac SARS-CoV-2

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr.5 din 21 aprilie 2021, care prevede:

1. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, nu se va solicita de la ofertant garanţia pentru ofertă, garanţia de bună execuţie a contractului şi Documentul unic de achiziţii european la achiziţionarea vaccinului Sinovac SARS-CoV-2 Vaccine  de către Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate de la Sinovac Life Sciences Co., Ltd., efectuata în conformitate cu art. XX1 lit. b) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative.


2. Totodată, Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate va asigura achiziţionarea serviciilor de transportare a lotului de vaccin Sinovac SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated, procurat de la Sinovac Life Sciences Co., Ltd., şi a loturilor de vaccin Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV), a seringilor pentru administrarea vaccinului, a măştilor şi testelor rapide COVID-19, acordate Guvernului Republicii Moldova cu titlu de donaţie de către Republica Populară Chineză.


3. Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, se permite plata în avans pentru achiziţionarea serviciilor de transportare a lotului de vaccin şi a donaţiei.

4. Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va acorda avizul pentru introducerea în ţară a vaccinurilor împotriva COVID-19 cu termen de valabilitate mai mic de 6 luni.
via | gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.