12
06 2015
1311

Dreptul la proprietate, inviolabil

Orice activitate cinegetică pe terenul agricol proprietate privată va fi efectuată doar cu consimțământul în scris al proprietarului, al asociației de proprietari sau al persoanei special mandatate de acești subiecți. Toate terenurile proprietate privată ai căror proprietari nu permit efectuarea vânătorii și a măsurilor de gospodărire cinegetică urmează să fie excluse din terenurile de vânătoare. Completări în acest sens în Legea regnului animal a aprobat guvernul. Ministrul mediului Sergiu Palihovici a spus că în anii 1998- 2001 terenurile agricole au fost supuse masiv privatizării. Atunci proprietatea privată s-a intercalat cu fondul cinegetic, de aceea, a fost necesar de a interveni cu reglementări speciale în privința relațiilor dintre proprietarii terenurilor agricole și gestionarii fondului cinegetic. Reglementările propuse sunt în conformitate cu principiile fundamentale privind dreptul la proprietate, consfințit în Constituția RM, Codul Funciar, Codul Civil și Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Acestea documente prevăd inviolabilitatea proprietății, inclusiv asupra terenurilor – a specificat Palihovici. Potrivit datelor Cadastrului funciar la 1 ianuarie 2015 suprafața terenurilor proprietate publică a fost de 781393,31 hectare(23%), suprafața terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale de 711659,17 hectare(21%) și suprafața terenurilor aflate în proprietate privată de 1891586,44hectare(55,8%).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.