23
03 2017
1222

Drepturile creditorului și debitorului ipotecar, protejate prin lege

Guvernul a aprobat modificarea și completarea art.31 al Legii cu privire la ipotecă, care se referă la executarea dreptului de ipotecă a creditorului ipotecar, în cazul în care debitorul nu a îndeplinit sau a îndeplinit în mod necorespunzător obligația garantată. Art.31 al Legii cu privire la ipotecă prevede că notificarea de către creditorul ipotecar a debitorului privind executarea dreptului de ipotecă este considerată recepționată de debitor la expirarea a 7 zile lucrătoare din data expedierii. Curtea Constituțională a declarat neconstituțională această prevedere, precum și altele, care se referă la notificarea debitorului, prin decizia din 27 septembrie 2016. Curtea Constituțională a explicat decizia prin faptul că aceste prevederi sunt neclare, în special cele ce se referă la recepționarea de către debitor a notificări, refuzului de recepționare și alte momente, care, în opinia înaltei instanțe, nu ar permite debitorului să stingă benevol ipoteca în termenul prevăzut în contractul de ipotecă. De asemenea, Curtea Constituțională a solicitat Ministerului Economiei să elaboreze un proiect de modificare a art.31 al Legii cu privire la ipotecă. Astfel, potrivit proiectului modificărilor înaintate de Ministerul Economiei, notificarea se consideră recepționată la data înmânării scrisorii recomandate debitorului, cu confirmarea de primire și semnătura debitorului ipotecar, înscrise pe confirmarea de primire. Dacă debitorul ipotecar refuză primirea trimiterii poștale înregistrate, sosite pe adresa sa, angajatul poștal cere să se facă mențiunea ”Refuz primire”, confirmată prin semnătura pe avizul de sosire sau mențiunea angajatului poștal, că acest debitor a refuzat să facă mențiunea, și indicarea datei respective. Debitorul, care refuză să primească scrisoarea recomandată cu confirmare de primire, în care se conține notificarea creditorului ipotecar, se consideră notificat de la data refuzului. Dacă debitorul ne se află la adresa comunicată sau locul lui de aflare nu este cunoscut și creditorul ipotecar a expediat notificarea, iar notificarea i-a fost restituită ca trimitere poștală, această notificare va fi publicată în Monitorul Oficial. Aceste precizări, făcute de Ministerul Economiei în reglementările propuse, au luat în considerație concluziile exprimate de Curtea Constituțională. Desigur, există debitori de rea credință, însă vor fi luate în considerație și momentele de forță majoră, când notificarea nu ajunge la debitor sau ajunge cu întârziere. Astfel, Curtea Constituțională a mers pe echilibrarea intereselor celor două părți, protejarea dreptului de proprietate a creditorului ipotecar, dar și a debitorului. Această echilibrare se regăsește și în modificările propuse de Ministerul Economiei a art.31 al Legii cu privire la ipotecă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.