21
07 2014
1581

Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 20131. Începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2013, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 71,9 ani, inclusiv la bărbaţi – 68,1 şi la femei – 75,6 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 10,7 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,4 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii. Figura nr. 1. Speranţa de viaţă la naştere pentru anii 2000-2013 (ani) Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii cu 7,5 ani. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor. Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, în anul 2013, durata medie a vieţii a locuitorilor din mediul urban a fost cu 3,3 ani mai mare decât a celor din mediul rural, atît pentru bărbaţi cît şi pentru femei. Tabelul nr. 1. Speranţa de viaţă la anumite vîrste Notă: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.