04
03 2015
643

Elevii sunt invitaţi să devină membri ai Consiliului Naţional al Elevilor

Ministerul Educaţiei invită toţi elevii să participe la concursul pentru selectarea noii componenţe a Consiliului Naţional al Elevilor (CNE), care urmează să activeze pe parcursul anului de studii 2015 – 2016. CNE este o structură consultativă de pe lângă Ministerul Educaţiei, din componenţa acesteia făcând parte 25 de elevi din clasele V-XII.

Viitorii membri ai CNE vor fi aleşi de o comisie de concurs instituită de Ministerul Educaţiei. Candidaturile acestora vor fi propuse de structurile de autoconducere şcolară ale elevilor din instituţiile de învăţământ general.

Potrivit ministrului Educaţiei, Maia Sandu, Consiliul Naţional al Elevilor şi-a demonstrat funcţionalitatea şi utilitatea pe deplin în aceşti doi ani de implicare şi dialog cu toţi actorii decizionali din domeniul educaţiei. „Încurajăm şi susţinem toţi tinerii să ia o poziţie proactivă şi să ne ajute în procesul de construire a unei şcoli atractive, prietenoase. Am certitudinea că opiniile elevilor trebuie luate în calcul în primul rînd, pentru că anume asupra lor se manifestă impactul proceselor din educaţie”, a spus Maia Sandu.

Membrii CNE sunt aleşi pentru un an şcolar şi se convoacă trimestrial, în timpul vacanţelor şcolare, pentru a discuta cu angajaţii şi conducerea Ministerului Educaţiei, precum şi cu reprezentanţi ai altor structuri de stat, despre problemele care îi preocupă, în special cele ce ţin de relevanţa şi calitatea educaţiei.

Dosarul candidaţilor la concurs va include următoarele acte: CV-ul candidatului; acordul informat al părintelui/îngrijitorului; o scrisoare de motivaţie din partea candidatului; procesul-verbal al şedinţei organului de autoconducere al elevilor din instituţia de învăţămînt; angajamentul scris din partea directorului instituţiei privind accesul la computer, internet şi imprimantă.

Dosarul va fi transmis pe adresa de mail cne.edu.md@gmail.md până la data de 30 mai.

Consiliul Naţional al Elevilor se află la cel de-al doilea mandat.

via | tv7.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.