02
01 2014
1573

Emiterea Declaraţiei privind buna guvernare

Ministerul Finanţelor informează autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, precum şi autorităţile / instituţiile autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional că, în conformitate cu prevederile pct. 1, art. 16 din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010 (Monitorul Oficial nr. 231-234/730 din 26.11.2010), „Managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de management financiar şi control şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie privind buna guvernare”.

Astfel, întru realizarea prevederilor respective, urmează să fie desfăşurată procedura de auto-evaluare a sistemului existent de management financiar şi control, să fie elaborat raportul privind funcţionalitatea sistemului de management financiar şi control, precum şi să fie emisă, pînă la 31 martie 2014, declaraţia privind buna guvernare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 49 din 26.04.2012 (Monitorul Oficial nr. 135-141/803 din 06.07.2012).

via www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.