25
03 2015
1337

Este stabilit coeficientul indexării pensiilor în anul 2015

Conform prevederilor art. 13 al Legii nr.1544-XII din 23.06.1993 privind pensiile de asigurări sociale de stat, anual, la 1 aprilie se indexează partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern. Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 61 din 06.03.2015 este stabilit coeficientul indexării pensiilor în anul 2015 de 7,95%, reieşind din creşterea anuală a salariului mediu pe ţară în anul precedent de 10,8% şi creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum de 5,1%. ( 10,8 + 5,1 =15,9 : 2 = 7,95) Deci, începînd cu 1 aprilie 2015 se indexează următoarele categorii de pensii stabilite conform Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat :
  • pensiile pentru limită de vîrstă – în număr de 506,6 mii;
  • pensiile de invaliditate – 128,6 mii;
  • pensiile de urmaş – 14,2 mii;
  • pensiile pentru vechime în muncă stabilite unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă – 622;
  • pensiile funcţionarilor publici – în număr de 6864, aleşilor locali – 662, procurorilor – 236, deputaţilor – 262, membrilor de Guvern – 75 şi unor categorii de angajaţi din domeniul culturii – 27 – se indexează doar în partea ce se achită de la Bugetul asigurărilor sociale de stat, adică 50% din pensia stabilită.
Acelaşi procent de indexare – de 7,95% este prevăzut pentru pensiile de invaliditate şi de urmaş stabilite conform Legii nr. 909-XII din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. Cheltuielile pentru plata acestor pensii sunt suportate de Bugetul de Stat. Pensiile militarilor în termen şi familiilor lor stabilite în sistemul public de asigurări sociale, au fost indexate cu 5,1%, reieşind din creşterea medie anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, normă prevăzută în Legea nr.1544-XII din 23.06.1993 privind asigurarea cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne. Plata pensiilor militarilor se efectuează din contul Bugetului de Stat. Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 61 din 06.03.2015 au fost supuse indexării circa 661,0 mii pensii, inclusiv 506,6 mii pensii pentru limită de vîrstă. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă de la 1 aprilie 2015 constituie 1202,68 lei. De la 1 aprilie 2015 mărimea pensiei minime indexate constituie:
  • 861,80 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din economia naţională;
  • 767,22 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;
  • 613,10 lei – mărimea pensiei de invaliditate gradul I;
  • 592,04 lei – mărimea pensiei de invaliditate gradul II;
  • 416,89 lei – mărimea pensiei de invaliditate gradul III.
Cheltuielile lunare la plata pensiilor în legătură cu indexarea lor au crescut cu 56,3 mln lei şi constituie 775,7 mln lei lunar.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.