18
02 2015
1438

Evaluarea cadrului de raportare: descifrarea rezultatelor primului sondaj

În perioada 22 decembrie 2014 - 20 ianuarie 2015 la inițiativa Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova a fost realizat un sondaj al opiniilor reprezentanților business-ului din Moldova cu privire la evaluarea cadrului de raportare existent și identificarea ariilor potențiale pentru îmbunătățiri. Sondajul a fost promovat pe site-urile www.servicii.fisc.md, www.monitorul.fisc.md, www.agora.md și alte resurse informaționale on-line. Sondajul a reușit să acopere prin demografia respondenților, practic, toate ramurile din economia națională, inclusiv industrie (10% din respondenți), comerț (32%), servicii (38%) și alte/fără răspuns (20% din respondenți). 34% din numărul total (972 persoane) al respondenților și, respectiv, 22% din totalul opiniilor, au parvenit din partea reprezentanților business-ului mic și mijlociu (entități cu până la 49 de salariați și venituri anuale din vânzări până la 25 mil. lei). Ponderea opiniilor exprimate de companiile mari (cu numărul mediu de angajați peste 50 și venituri anuale ce depășesc 25 mil. lei) a atins 20%, din care 7% din respondenți au fost din cadrul companiilor cu numărul mediu de angajați peste 249 și venituri anuale din vânzări peste 50 mil. lei. În ceea ce privește demografia respondenților din punct de vedere al structurii capitalului societăților reprezentate, majoritatea răspunsurilor au venit din partea entităților cu capital privat local (72%), entitățile cu capital străin reprezentând 11% respondenților din companiile mari. Majoritatea participanților la sondaj (78%) a apreciat pozitiv evoluția cadrului de raportare din țară, in anul 2014 comparativ cu perioadele precedente. 20% din respondenți au exprimat părerea că, schimbările ce țin de raportare către autoritățile de stat au fost cât spre bine, atât și spre rău, iar 2% le-au apreciat negativ. Dezvoltarea raportării on-line a avut un efect pozitiv asupra efortului de prezentare a rapoartelor pentru 87% de respondenți. 9% din respondenți nu au simțit efectul dezvoltării portalurilor on-line de raportare, 1% sunt de opinie adversă față de schimbarea respectiva, iar 3% continua să prezinte rapoarte pe suport de hârtie. Participanții la sondaj au fost invitați să se exprime referitor la dificultățile ce țin de termenii de raportare, frecvența prezentării rapoartelor, precum și complexitatea lor. Majoritatea opiniilor exprimate indică că ar fi binevenită îmbunătățirea situației la capitolul termeni de raportare (57% au evaluat dificultățile ce țin de termenii de prezentare de la "foarte grav" până la "neutru") și frecvența prezentării (ponderea evaluării de la "foarte grav" până la "neutru" este 52%), complexitatea rapoartelor fiind evaluată ca una satisfăcătoare de 57% din respondenți. Termenii de raportare existenți afectează cel mai grav activitatea entităților medii, entităților cu capital privat local și entităților de producere (industrie), pentru entitățile medii și entitățile prestatoare de servicii ca cea mai mare dificultate fiind frecvența raportării către autoritățile de stat. Una din întrebările sondajului se referea la atitudinea față de modificarea periodicității de prezentare a declarațiilor persoanei asigurate (REV5) și declarațiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (BASS 4), care începând cu anul curent vor fi prezentate lunar. 52% din respondenți ar aprecia pozitiv prezentarea lunară a acestora, în cazul în care ar exista o soluție de consolidare a lor cu rapoarte și declarații privind prime de asigurare obligatorie medicală și impozitul pe venit reținut din salariu, iar în caz de lipsă a unei astfel de soluții – 71% din respondenți ar fi împotrivă. Majoritatea respondenților sunt de părere că, rapoartele statistice solicită cel mai mare efort pentru pregătire și prezentare, fiind urmate de o serie de formulare fiscale, cum ar fi anexele cu defalcări pe subdiviziuni a calculelor la taxe și impozite, dările de seamă privind taxele pentru folosirea zonelor de protecție a drumurilor, darea de seamă privind accizele și câteva alte declarații/dări de seamă fiscale. Sondajele opiniei publice oferă o informație importantă pentru autoritățile publice, ajutând la identificarea soluțiilor optime, atât pentru comunitatea de business, cât și pentru organele de stat. În timpul apropiat vor fi lansate noi sondaje destinate problemelor cadrului de raportare din Moldova, la care reprezentanții business-ului sunt invitați sa-și exprimă opiniile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.