11
03 2014
2414

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2014

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 20141 Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2014 faţă de ianuarie 2014 a constituit 100,5%, iar faţă de februarie 2013 – 105,4% (informativ: în februarie 2013 faţă de ianuarie 2013 IPC a marcat 100,2% şi faţă de februarie 2012 – 104,4%)2. Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,5 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare şi la mărfurile nealimentare – cu cîte 0,7 la sută şi la tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei – cu 0,2 la sută (Tabelul 1). În luna februarie 2014 au crescut preţurile la unele produse alimentare: cartofi – cu 7,4%, struguri proaspeţi – cu 5,4%, fructe proaspete – cu 3,4%, peşte proaspăt şi congelat – cu 2,5%, lapte şi produse lactate – cu 2,2% (inclusiv: brînză din lapte de vacă – cu 3,5%, smîntînă şi frişcă – cu 2,4%, produse din lapte acru – cu 2,2%, lapte integral – cu 1,8%), legume proaspete – cu 1,9% (în special: morcovi – cu 15,6%, ceapă uscată – cu 9,4%, varză – cu 7,4%, ardei graşi – cu 2,3%), unt ţărănesc – cu 1,6%. Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: ouă de găină – cu 11,5%, roşii proaspete – cu 10,2%, zahăr tos – cu 3,6%, ulei vegetal – cu 2,9%, carne de porc şi subproduse – cu cîte 1,3%, carne de oi – cu 0,7%. La mărfurile nealimentare în luna februarie a fost marcată majorarea preţurilor la: gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 4,0%, automobile – cu 3,3%, carburanţi pentru automobile – cu 2,1%, scurte de primăvară pentru bărbaţi – cu 1,1%, obiecte de sanitărie şi igienă – cu 1,0%, frigidere şi congelatoare – cu 0,9%, aragazuri, aparate de aer condiţionat, maşini de spălat, aspiratoare, detergenţi, medicamente şi a. – cu cîte 0,5%. Concomitent, în perioada de analiză au scăzut preţurile la: îmbrăcăminte din blănuri pentru bărbaţi şi copii, paltoane, pardesiuri, costume sportive pentru femei, scurte de iarnă, paltoane, demiuri, fulare, mănuşi, articole de acoperit capul pentru copii, cizme de iarnă pentru bărbaţi şi femei – de la 0,1% pînă la 0,9%. La serviciile prestate populaţiei în luna februarie 2014 a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: plata pentru serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 4,3%, serviciile transportului aerian – cu 3,8%, chiria în căminele studenţeşti – cu 3,7%, plata pentru închirierea apartamentelor – cu 1,6%, repararea încălţămintei – cu 1,4%, confecţionarea mobilei – cu 0,8%, serviciile transportului feroviar internaţional – cu 0,7%. În luna de analiză s-au redus tarifele pentru întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 0,4%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în februarie 2014

Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel: Note: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender. 2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la structura cheltuielilor de la Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă http://www.statistica.md/public/files/Metadate/IPC.pdf ). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată în luna ianuarie a.c (pentru calcularea IPC ianuarie 2014). 3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la următoarea adresă: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.