13
02 2014
2073

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2014

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 20141 Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2014 faţă de decembrie 2013 a constituit 100,8%, iar faţă de ianuarie 2013 – 105,1% (informativ: în ianuarie 2013 faţă de decembrie 2012 IPC a marcat 100,9% şi faţă de ianuarie 2012 – 104,7%)2. Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,8 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare – cu 1,4 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,4 la sută şi la tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei – cu 0,3 la sută (Tabelul 1). În luna ianuarie 2014 au crescut preţurile la unele produse alimentare: struguri proaspeţi – cu 10,0%, legume proaspete – cu 10,0% (în special: ceapă uscată – cu 22,9%, varză – cu 16,6%, roşii – cu 14,1%, morcovi – cu 10,1%, castraveţi – cu 4,1%), cartofi – cu 6,5%, slănină neprelucrată – cu 2,6%, fructe proaspete – cu 2,1%, carne de oi – cu 1,8%, lapte şi produse lactate – cu 1,6% (inclusiv: lapte integral – cu 2,3%, smîntînă şi frişcă – cu 1,8%, brînză din lapte de vacă – cu 1,6%, caşcaval – cu 1,3%), subproduse – cu 1,2%. Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: zahăr tos şi ulei vegetal – cu 1,8% şi respectiv 1,7%. La mărfurile nealimentare în luna ianuarie a fost marcată majorarea preţurilor la: obiecte de sanitărie şi igienă – cu 2,3%, aparate foto şi de filmat – cu 2,0%, automobile – cu 1,7%, instrumente pentru igiena personală – cu 1,6%, utilaj mecanic de uz casnic – cu 1,1%, ediţii tipărite – cu 1,0%, medicamente – cu 0,7%, confecţii, carburanţi şi cărbune de pămînt – cu cîte 0,1%, ţigări – cu 1,7%. Concomitent, în perioada de analiză au scăzut preţurile la: îmbrăcăminte din blănuri pentru bărbaţi – cu 1,2%, costume de baie pentru femei, cizme de iarnă, costume sportive pentru femei şi bărbaţi, articole pentru acoperirea capului pentru femei, DVD-pleyere, ventilatoare – de la 0,1% pînă la 0,6%. La serviciile prestate populaţiei în luna ianuarie 2014 a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: poliţa de asigurare medicală obligatorie – cu 22,2%, plata pentru chiria în cămine studenţeşti – cu 2,9%, serviciile taximetrelor – cu 2,4%, serviciile transportului feroviar internaţional – cu 2,0%, serviciile legate de alimentaţia publică în ospătării şi restaurante – cu 1,9% şi respectiv 1,3%, plata pentru închirierea apartamentelor – cu 1,4%, serviciile transportului aerian – cu 0,6%. În luna de analiză s-au redus tarifele pentru întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 0,1%. Tabelul 1. Rata inflaţiei în ianuarie 2014 Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel: Note:
  1. Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.
  2. În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la structura cheltuielilor de la Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă http://www.statistica.md/public/files/Metadate/IPC.pdf ). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată în luna ianuarie a.c (pentru calcularea IPC ianuarie 2014).
  3. Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la următoarea adresă: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.