19
09 2014
970

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2014

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 20141 Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat descreştere cu 1,1%2 faţă de iulie curent, totodată înregistrînd creşteri cu 4,1% faţă de decembrie 2013 şi cu 6,2% − faţă de august 2013. Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale (%) În industria extractivă în luna august 2014 preţurile s-au micşorat cu 0,1% faţă de iulie 2014, iar preţurile faţă de decembrie 2013 şi faţă de august 2013 s-au majorat respectiv, cu 4,9% şi cu 5,3%. În industria prelucrătoare în luna august 2014 faţă de luna iulie 2014 preţurile s-au micşorat cu 1,3%, iar faţă de decembrie 2013 preţurile s-au majorat cu 4,5% şi cu 7,0% faţă de august 2013. În sectorul energetic în luna de referinţă preţurile au rămas la acelaşi nivel faţă de iulie 2014, iar faţă de luna decembrie 2013 şi faţă de luna august 2013 s-au majorat cu cîte 0,1%. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM, Rev.2 se prezintă astfel: În luna august 2014 preţurile la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)3 au evoluat în felul următor: comparativ cu luna iulie 2014 preţurile s-au majorat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată cu 0,7%. În acelaşi timp preţurile s-au diminuat: în industria bunurilor de uz curent cu 1,6%, în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 0,6%, în industria bunurilor de capital şi la activităţile şi bunurile legate de energie – cu 0,1%.Comparativ cu luna decembrie 2013 preţurile s-au majorat: în industria bunurilor de capital cu 5,5%, în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) − cu 4,6%, în industria bunurilor de uz curent cu − 4,5%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată − cu 4,4%, la activităţi şi bunuri legate de energie − cu 0,2%. Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor: Note: 1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM , Rev.2) – 08-35 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei). La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa:http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343 2 Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi. 3 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385&

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.